If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2–2017<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> <br /> <br /> L<br /> 2<br /> O.<br /> VÅRTILBUD PÅ A<br /> OG PUMPER,<br /> GJELDER T. LE OMRØRERE<br /> 0 % RABATT!<br /> M. 30. MAI.<br /> LIND JENSEN<br /> AGRO Driftsikker dyrevelferd, høy kvalitet, kraftfull<br /> og problemfri gjødselhåndtering med lange<br /> serviceintervaller.<br /> <br /> GJØDSELTREKK<br /> ► Drivstasjoner til bruk<br /> under alle forhold.<br /> ► Kan også brukes på lange<br /> skrapeganger.<br /> PUMPER<br /> ► Dykkpumper i alle<br /> størrelser.<br /> ► Driftssikre pumper laget<br /> for landbruk og tøffe<br /> forhold.<br /> OMRØRERE<br /> ► Omrørere i alle størrelser.<br /> ► Kan monteres på stang<br /> eller i ramme.<br /> ► Leveres også i delvis<br /> rustfri utførelse.<br /> Mob.: 957 81 234 – www.gkroe.no – www.ljm.d<a title="Buskap 02-2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=1"> 2–2017 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 02-2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=2"> L 2 O. VÅRTILBUD PÅ A OG PUMPER, GJELD</a> <a title="Buskap 02-2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=3"> 6 18 22 INNHOLD LEDER 2/2017 </a> <a title="Buskap 02-2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 02-2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=5"> www.ricardofoto.no Med genomisk seleksjon har hu</a> <a title="Buskap 02-2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=6"> AT F E R D KUSIGNALER At kyrne tør å stå på tr</a> <a title="Buskap 02-2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=7"> FORMEL Mysli Start Kanskje markedets beste kalvek</a> <a title="Buskap 02-2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=8"> AVL E L I T E O K S E U T TA K 2 0 1 7 </a> <a title="Buskap 02-2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=9"> «KJØP ALDRI en melkerobot uten I-flow» Knut Johan </a> <a title="Buskap 02-2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=10"> AVL Med færre innkjøpte kalver blir det enda</a> <a title="Buskap 02-2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=11"> gningen på NRF vil disse nye verdiene bli vist og</a> <a title="Buskap 02-2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=12"> AVL GENE2FARM Trygve R. Solberg Inter</a> <a title="Buskap 02-2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=13"> </a> <a title="Buskap 02-2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=14"> AVL Cecilie Ødegård A</a> <a title="Buskap 02-2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=15"> Fra første steg hvor aktuelle nye oksekalver blir</a> <a title="Buskap 02-2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=16"> Grunnlaget for livsytelsen Calf-O-Tel — Kalveoppd</a> <a title="Buskap 02-2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=17"> FORSKJELLIG Overgangen til genomisk seleksjon </a> <a title="Buskap 02-2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=18"> FÔR Anders Rognlien Agro</a> <a title="Buskap 02-2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=19"> grasdyrking, ser vi at deltakerne i Avlingskampen</a> <a title="Buskap 02-2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=20"> FÔR Svært høye grasavlinger i Avlingskamp</a> <a title="Buskap 02-2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=21"> Du kan lære yoga av de beste i India når alt er i</a> <a title="Buskap 02-2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=22"> TEMA: GJØDSEL Lars Nesheim</a> <a title="Buskap 02-2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=23"> Det er ingen tvil om at utnyttelsen av næringssto</a> <a title="Buskap 02-2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=24"> ØKONOMI/TEMA: GJØDSEL Erling Mysen </a> <a title="Buskap 02-2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=25"> Hvilken verdi har husdyrgjødsel? Når lønner det s</a> <a title="Buskap 02-2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=26"> ØKONOMI/TEMA: GJØDSEL Gjødsla mest verdt </a> <a title="Buskap 02-2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=27"> KjØp Aldri Melkerobot fØr du har sjekket hvilke </a> <a title="Buskap 02-2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=28"> TEMA: GJØDSEL Lise N. Austrhei</a> <a title="Buskap 02-2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=29"> Når du skal sende inn surfôr til analyse bør du r</a> <a title="Buskap 02-2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=30"> TEMA: GJØDSEL Oddbjørn Kval-Engst</a> <a title="Buskap 02-2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=31"> Riktig tilpassa gjødsling gir bedre utnytting av </a> <a title="Buskap 02-2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=32"> HELSE Olav Østerås Spesialrådgiv</a> <a title="Buskap 02-2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=33"> Har en irsk forsker funnet årsaken til at motstan</a> <a title="Buskap 02-2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=34"> HELSE Harald Holm </a> <a title="Buskap 02-2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=35"> id n y t l l t A t 5år A i t i g t </a> <a title="Buskap 02-2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=36"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 02-2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=37"> På E6 på tur til Runar Sørli i Skjeberg møter Bus</a> <a title="Buskap 02-2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=38"> FÔRING Mari Heringsta</a> <a title="Buskap 02-2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=39"> Fettprosenten i melk blir påvirket av mange fakto</a> <a title="Buskap 02-2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=40"> FÔRING Fettprosent i melk hos kyr på beit</a> <a title="Buskap 02-2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=41"> Når det virkelig skal være rent Skr</a> <a title="Buskap 02-2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=42"> REPORTASJE Genoutvalget i sørvest kunne ønske </a> <a title="Buskap 02-2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=43"> Hotel Ullensvang for 26. gang Fagsjef i Tin</a> <a title="Buskap 02-2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=44"> REPORTASJE Storfetreff Hotel Ullensvang f</a> <a title="Buskap 02-2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=45"> Nå lanserer vi TINE Bedriftsstyring PLUSS Oppgr</a> <a title="Buskap 02-2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=46"> FORSKJELLIG </a> <a title="Buskap 02-2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=47"> fra Kukontrollen. Besetninger som ikke fyller dis</a> <a title="Buskap 02-2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=48"> FORSKJELLIG Besetningene med høyest ytelse i</a> <a title="Buskap 02-2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=49"> Gje kalven ein betre start med DENKACARE® HEILMJØ</a> <a title="Buskap 02-2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=50"> Sommer på Kløftåsen. Bruk av utmarksbeite er en v</a> <a title="Buskap 02-2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=51"> </a> <a title="Buskap 02-2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=52"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 02-2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=53"> Få mer ut av din produksjon: Kontakt din loka</a> <a title="Buskap 02-2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=54"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA NORDVOLLEN </a> <a title="Buskap 02-2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=55"> Slaktebilen har vært innom og hentet slakt. Da ha</a> <a title="Buskap 02-2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=56"> FÔR Stort sett er innholdet av mineraler i gr</a> <a title="Buskap 02-2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=57"> og behovsnormer mineralinnholdet i grovfôret og d</a> <a title="Buskap 02-2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=58"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 02-2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=59"> Etter at Torgeir Dalen begynte å legge inn minera</a> <a title="Buskap 02-2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=60"> TEMA: GJØDSEL Heidi J. S</a> <a title="Buskap 02-2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=61"> pH-statistikk i en del grasområder er dyster lesn</a> <a title="Buskap 02-2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=62"> TEMA: GJØDSEL Grovfôrproduksjon og behove</a> <a title="Buskap 02-2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=63"> Ein godt utviklet fôringsrobot, der ku</a> <a title="Buskap 02-2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=64"> REPORTASJE Liten tue velter store lass og utfor</a> <a title="Buskap 02-2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=65"> VOLLGARDEN (STEVOLDEN) I TOLGA KOMMUNE I HEDMARK </a> <a title="Buskap 02-2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=66"> kaliumgjødsling reduserer plantenes opptak av mag</a> <a title="Buskap 02-2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=67"> FK ProAmmon Bygg For godt vommiljø og gode result</a> <a title="Buskap 02-2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=68"> TEMA: GJØDSEL Tor Lunnan </a> <a title="Buskap 02-2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=69"> Ei god grasavling fører bort om lag li</a> <a title="Buskap 02-2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=70"> FÔR Ingunn Schei Spesialrådgi</a> <a title="Buskap 02-2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=71"> I disse dagar samlar vi inn 100 rundballar frå ul</a> <a title="Buskap 02-2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=72"> HELSE Bjørn Gulbrandsen Sjefsvet</a> <a title="Buskap 02-2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=73"> GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB! Ekstrau</a> <a title="Buskap 02-2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=74"> FRUKTBARHET Per Gillund Fagsjef </a> <a title="Buskap 02-2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=75"> Drektighetskontroll av både kyr og kviger tidligs</a> <a title="Buskap 02-2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=76"> Eiliv Kummen Stasjonsveterinær/besty</a> <a title="Buskap 02-2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=77"> embryo ksjonen Forberedelse er viktig De beste re</a> <a title="Buskap 02-2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=78"> FRUKTBARHET Per Gillund Fagsjef </a> <a title="Buskap 02-2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=79"> Produksjonskontroll fruktbarhet gir brukeren et k</a> <a title="Buskap 02-2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=80"> FRUKTBARHET Nytt verktøy i fruktbarhetsst</a> <a title="Buskap 02-2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=81"> Utnytt fôr, jord og gjødsel optimalt! Optimal bru</a> <a title="Buskap 02-2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=82"> FORSKJELLIG KUKONTROLLEN Olav Øste</a> <a title="Buskap 02-2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=83"> Både for kjønn og hornanlegg skjer det feilregist</a> <a title="Buskap 02-2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=84"> FORSKJELLIG KUNKONTROLLEN Rapportering av k</a> <a title="Buskap 02-2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=85"> E nsil – tar vare på verdiene i graset! Det lønn</a> <a title="Buskap 02-2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=86"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 02-2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=87"> To utenlandske ansatte byr på noen ledelsesutford</a> <a title="Buskap 02-2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=88"> REPORTASJE Erling Mysen Frilansjo</a> <a title="Buskap 02-2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=89"> Dyrka jord i mange land blir mindre og mindre fru</a> <a title="Buskap 02-2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=90"> FORSKJELLIG Økt fettprosent gjør at økningen i</a> <a title="Buskap 02-2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=91"> FORSKJELLIG BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN </a> <a title="Buskap 02-2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=92"> FORSKJELLIG GENERASJONSSKIFTE </a> <a title="Buskap 02-2017 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=93"> ikt ved arv og gave skattefritt salg. I slike til</a> <a title="Buskap 02-2017 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=94"> Kg kraftfôr/ 100 kg EKM Myhre Samdrift </a> <a title="Buskap 02-2017 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=95"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 02-2017 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=96"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 02-2017 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=97"> Vi hjelper deg med full kontroll på brunsten i kv</a> <a title="Buskap 02-2017 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=98"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 02-2017 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=99"> Er dette ditt marked? Buskap nr 3 kommer ut 10.04</a> <a title="Buskap 02-2017 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/9020946b?page=100"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar «K</a>