If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Trygg förskola/skola<br /> OPERATION GIFTFRI FÖRSKOLA/SKOLA<br /> <br /> Staples skapar<br /> trygghet för<br /> barnen<br /> OPERATION GIFTFRI FÖRSKOLA/SKOLA<br /> Vi tar ansvar och gör allt för att din skola<br /> och förskola ska vara så trygg och säker<br /> som möjligt.<br /> För oss på Staples är miljö, säkerhet,<br /> kvalitet och ansvarstagande fyra viktiga<br /> ledord i vårt arbete. Som kund kan du<br /> vara helt trygg när du handlar hos oss!<br /> Vi arbetar ständigt med att följa utveck-<br /> ling och forskning och arbetar utefter<br /> Naturskyddsföreningens arbete med<br /> Operation Giftfri Förskola. Det är ett<br /> mycket viktigt och aktuellt initiativ och<br /> självklart följer vi även kravställningen i<br /> Upphandlingsmyndighetens dokument<br /> med samma namn; Giftfri förskola.<br /> Det första grundkravet för att vi ska<br /> sälja en produkt är att den uppfyller alla<br /> relevanta EU-standarder och EU-lag-<br /> stiftningar.<a title="Giftfri f&ouml;rskola page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=1"> Trygg förskola/skola OPERATION GIFTFRI FÖRSKOLA/S</a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=2"> </a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=3"> Staples skapar trygghet för barnen OPERATION GIFT</a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=4"> Så vet du vad som menas med giftfri OPERATION GIF</a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=5"> </a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=6"> Gör en första check och ta gärna hjälp av vår lat</a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=7"> Vi hjälper dig till en tryggare skolmiljö OPERATI</a> <a title="Giftfri f&ouml;rskola page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/907dbf2b?page=8"> GIFTMINIMERA FÖRSKOLAN Vi guidar dig rätt OPER</a>