If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Vi må aldrig<br /> blive skrivebords­<br /> generaler<br /> TEMA<br /> #3 2018<br /> HJÆLPE­<br /> MIDLER OK18<br /> Hårde og<br /> historiske<br /> ARBEJDSMILJØ<br /> Når borgeren<br /> kommer for<br /> tæt på<br /> Tina NØr Langager<br /> Formand<br /> tnl@etf.dk<br /> EN LØSNING FOR ALLE<br /> Efter syv uger i forligsinstitutionen med mere end 300 timers forhandlinger<br /> kom vi endelig i hus med forlig i både stat, regioner og kommuner. Det er en<br /> sejr for forhandlingssystemet.<br /> Det har været et langt forløb med både gejst og usikkerhed, men I medlemmer<br /> har hele tiden bevaret roen og stået 100 procent sammen. Den massive opbak-<br /> ning, vi har oplevet, vil jeg gerne sige tusind tak for. Det har styrket os som fag<br /> og forening, og det har styrket hele den samlede fagbevægelse.<br /> Vi har opnået en lønramme på 8,1 procent uden privatlønsværn, vi har fået<br /><a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=1"> Vi må aldrig blive skrivebords­ gener</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=2"> Tina NØr Langager Formand tnl@etf.dk EN LØSNING </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=3"> 16 — Tema Hjælpe­ midler Foto Martin Bubandt Hj</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=4"> Cobi Rehab bliver til Cobi Reh</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=5"> Tekst Kirsten Weiss — Foto Carsten Bundgaard og A</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=6"> den ene part i forhandlingerne er både arbejdsgiv</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=7"> Den danske model Den danske model har rødder til</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=8"> Laust Høgedahl mener, at man kan skele til de and</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=9"> Hvem går du til, når du skal have nyt hjælpem</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=10"> Tekst Helle Jung — Illustration Helle Scheffmann </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=11"> Lagde jeg selv op til det, det er nok bare mig, d</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=12"> Stillesiddende arbejde? SID DIG I FORM MØd vores</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=13"> </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=14"> Guide Retningslinjer Medarbejdere kan have for</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=15"> Fokuser din karriere Læs en forskningsbaseret e</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=16"> Jeanette Fisk Sagsbehandlende ergoterapeut Københ</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=17"> Tekst Jakob Kehlet — Foto Martin Bubandt </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=18"> Tidspres, økonomiske hensyn, manglende erfaring …</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=19"> ger 31 % at de er blevet tildelt et standard- pro</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=20"> de dem ikke og kan derfor ikke selv kom- me i bad</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=21"> Tekst Jakob Kehlet — Foto Martin Bubandt Morte</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=22"> — Jeg troede i min uvidenhed, at modellen var den</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=23"> Tema — Hjælpemidler — På det tidspunkt havde jeg</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=24"> Nynne Uldahl Meisner Specialestuderende ”Ce</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=25"> Jeg ville ikke gå på gaden med den, så folk</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=26"> — Hvis hjælpemidlet er porten ind til den sidste </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=27"> Tekst Clara Leck Bachmann — Illustration P19 </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=28"> Dansk producent til sundhedsområdet Gør en forske</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=29"> — Hjælpemidlet må ikke skrige ”hospital”, det ska</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=30"> Tekst Jakob Kehlet — Foto Martin Bubandt </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=31"> INTENSIV ERGOTERAPI I HJEMMET HAR EFFEKT Især de</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=32"> Information for sundhedsfagligt personale Væskep</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=33"> — Selv om de deltagere, der havde modta- get inte</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=34"> Arbejder du med mennesker med dobbeltdiagnose? Ma</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=35"> — Jeg kan ikke anbefa- le, at man giver indsat- s</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=36"> 36</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=37"> Tekst Clara Leck Bachmann — Foto Martin Bubandt H</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=38"> AUTOSADELMAGER AUTOSADELMAGER AUTOSADELMAGER AUTO</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=39"> Kitt Jacobsen er med i et udkørende apopleksiteam</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=40"> NY KOMFORTKØRESTOL FRA SUNRISE MEDICAL KOMFORT</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=41"> bruge sin ene arm. Hun har også proble- mer med a</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=42"> Aktuelt Etf Flertal for fusion af FTF og LO På F</a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=43"> københavns universitet institut for geovidenskab </a> <a title="Ergoterapeuten 03:2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9100c42e?page=44"> Afsender Ergoterapeutforeningen — eft@eft.dk — tl</a>