If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017<br /> SNÄLLSAKER<br /> VD-ord ...................................................................................................................................................................... 5<br /> Produktsäkerhet ................................................................................................................................................. 8<br /> Miljö- och hälsofarliga ämnen ................................................................................................................ 16<br /> Miljökrav och arbetsförhållanden hos leverantörer .................................................................. 22<br /> Vår totala miljöpåverkan ............................................................................................................................ 26<br /> Affärsetik .....................................................................................................................................<a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=1"> HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017 </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=2"> VD-ord ..........................................</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=3"> SNÄLLSAKER Vi finns till för de små. De som </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=4"> VI KAN INTE ALLT. DET SKA DU VARA GLAD FÖR</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=5"> renoveringskoncept för möbler. Det betyder att du</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=6"> </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=7"> PRODUKTSÄKERHET VI ÄR FYRKANTIGA, PETI</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=8"> PRODUKTSÄKERHET på produkterna. Istället </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=9"> Vårt säkerhetsarbete slutar inte bara för att vi </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=10"> PRODUKTSÄKERHET Involvering på myndighets</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=11"> PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=12"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=13"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=14"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=15"> MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN DET ÄR INGEN BA</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=16"> MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=17"> En viktig del i vårt säkerhetsarbete är våra slum</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=18"> MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN När du fråg</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=19"> MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=20"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=21"> MILJÖKRAV OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN HOS LEVERANTÖRER</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=22"> MILJÖKRAV OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN HOS LEVERANTÖRER</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=23"> Samarbete över gränserna. För att vi ska få så st</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=24"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=25"> VÅR TOTALA MILJÖPÅVERKAN DET MAN INTE VET KAN</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=26"> VÅR TOTALA MILJÖPÅVERKAN Idag finns det in</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=27"> VÅR TOTALA MILJÖPÅVERKAN </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=28"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET VAD KAN DU GÖRA S</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=29"> VÅR TOTALA MILJÖPÅVERKAN </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=30"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=31"> AFFÄRSETIK VI GÅR PÅ TÅRNA OCH HAR FINGRARNA</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=32"> AFFÄRSETIK i vår uppförandekod, som tills</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=33"> AFFÄRSETIK </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=34"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=35"> ARBETSMILJÖN OCH MÄNNISKORNA VI FÖRSÖKER LE</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=36"> ARBETSMILJÖN OCH MÄNNISKORNA 43% (2016 = 45%) </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=37"> Vi verkar i det lilla. Vi tvekar inte att lyfta f</a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=38"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=39"> MEKANISK PRODUKTSÄKERHET </a> <a title="Lekolar_H&aring;llbarhetsredovisning_2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9159842a?page=40"> lekolar.se</a>