If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 3-valcové traktory<br /> typového radu 5E<br /> 55 až 75 k (97/68EC)<br /> 2 |<br /> vÁŠ partNEr<br /> PRE ŽIVOT<br /> Nie je potrebné akceptovať druhé najlepšie v poradí, len preto, že farmárčite<br /> v menšom rozsahu. Pre vás vyvinul John Deere nový rad trojvalcových<br /> traktorov 5E. Išli sme až do krajnosti, aby sme vytvorili ideálny traktor<br /> pre činnosti živočíšnej výroby menšieho rozsahu, pre práce na intenzívnych<br /> trávnych porastoch, v širokých ovocných sadoch a viniciach, na malých<br /> farmách aj pri farmárčení na čiastočný úväzok.<br /> Tieto traktory sú postavené na rovnakých náročných štandardoch ako všetky traktory <br /> John Deere, takže máte istotu rovnakej výkonnosti, spoľahlivosti a účinnosti, ako pri <br /> našich väčších, sofi  stikovanejších strojoch. Pretože sme presvedčení, že aj operácie <br /> malého rozsahu by mali byť odmenené vysokou kvalitou. Pre život.<br /> | 3<br /> Obsah<br /> Úvod ...............................<a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=1"> 3-valcové traktory typového radu 5E 55 až 75 </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=2"> 2 | vÁŠ partNEr PRE ŽIVOT Nie je potrebné akc</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=3"> | 3 Obsah Úvod .....................</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=4"> 4 | Kompaktné a pohyblivé Traktory typového rad</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=5"> | 5 Rýchle elektrické zdvíhanie </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=6"> 6 | PRVOTRIEDNY  koMFort prE FARMÁRČENIE  Maléh</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=7"> Vzor prehľadnosti Ľahko čitateľné prístroje  zahŕ</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=8"> 8 | vÝkoN Za roZuMNÚ cENu Všetky hlavné kompo</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=9"> Dopredu a dozadu Jednoduché zmeny smeru jazdy bez</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=10"> 10 | vÝkoN A OVlÁDANIE Hydraulika poskytuj</a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=11"> | 11 </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=12"> 12 | dokoNalÍ PARTNERI Naše čelné nakladače </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=13"> | 13 </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=14"> 14 | Technické špecifikácie MOTOR </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=15"> | 15 MOTOR </a> <a title="34AG.2016.104186.01_SLO_SK page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9457c5aa?page=16"> NOTHING RUNS lIkE A DEERE. Obchodné zastúpenia J</a>