If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ZAMEZTE ZHUTNĚNÍ PŮDY<br /> ZAJIŠTĚTE SI VYSOKÉ VÝNOSY<br /> 2 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY<br /> POUZE ZDRAVÁ PŮDA MŮŽE ZARUČIT<br /> VYSOKÉ UDRŽITELNÉ VÝNOSY<br /> Půda je velice cenným aktivem, protože se jedná o omezený neobnovitelný zdroj.<br /> Aby bylo dosaženo maximálních výnosů, je třeba zachovávat a podporovat její<br /> přirozené funkce. Zemědělci k tomu mohou přispět tím, že nepříznivé zhutňování<br /> půdy způsobené zemědělskými stroji sníží na minimální úroveň nebo mu úplně zabrání.<br /> NIŽŠÍ ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY DÍKY NOVÝM KONCEPCÍM PODVOZKU 3<br /> Pro zemědělce je půda základem jejich obživy, a tím<br /> pádem i jejich nejdůležitějším produktivním aktivem. Půda plní<br /> mnohé funkce. Jako prostředí pro růst rostlin tvoří základ pro<br /> výrobu potravin a krmiv. Současně také ukládá vodu, kterou<br /> plodiny potřebují během fáze vegetativního růstu. Kromě<br /> toho je půda přirozené prostředí pro zvířata a mikroorganismy<br /><a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=1"> ZAMEZTE ZHUTNĚNÍ PŮDY ZAJIŠTĚTE SI VYSOKÉ VÝNOSY</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=2"> 2 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=3"> NIŽŠÍ ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY DÍKY NOVÝM KONCEPCÍM PODVOZ</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=4"> 4 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY P</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=5"> PŮDA MÁ MNOHO FUNKCÍ ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ V PŮDĚ </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=6"> 6 FAKTORY OMEZUJÍCÍ VÝNOS Půda je z</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=7"> NARUŠENÝ TRANSPORT VODY A ŽIVIN Zhutňování půdy </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=8"> 8 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY J</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=9"> PÁSOVÉ TRAKTORY NABÍZEJÍ VÍCE NEŽ JEN OCHRANU PŮD</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=10"> 10 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=11"> OVLÁDÁNÍ JAKO U KOLOVÉHO TRAKTORU Ovládání trakt</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=12"> 12 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=13"> ŘEŠENÍ OD VÝROBCE ZDALEKA PŘEKONÁVÁ ŘEŠENÍ PRO DO</a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=14"> 14 ZAMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉMU ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=15"> VELKÁ STYČNÁ PLOCHA SE ZEMÍ, KTEROU SE VYZNAČUJE </a> <a title="49AG.2020.104190.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9459e3bc?page=16"> NOTHING RUNS LIKE A DEERE™ Tento</a>