If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NORRA<br /> Medlem<br /> Nr 4, nov. 2019 a<br /> För dig som är medlem i Norra Skogsägarn<br /> <br /> I<br /> R<br /> I<br /> FÖR FRAMT DEN<br /> +<br /> A RAFTFULL AKTÖR V BYGGE <br /> <br /> EN ENORMT K<br /> II<br /> LX<br /> I <br /> LYCKAD RÅGÅNGSKVÄLL K<br /> II<br /> KEN <br /> I<br /> PÅ GÅNG NÄR NGSPOL T<br /> Foto: Calle Bredberg<br /> En historisk fusion står för dörren<br /> Text: Jonas Eriksson<br /> När styrelserna för Norrskog och Norra<br /> enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor<br /> att bilda en ny stor och stark skogsägar­<br /> förening är det den största händelsen i<br /> den norrländska skogsägarrörelsen på<br /> 90 år. I detta nummer av Norra Medlem<br /> ger Norras styrelseordförande, Torgny<br /> Hardselius, sin bild av fördelarna med en<br /> ny<a title="Norra Medlem 4/2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=1"> NORRA Medlem Nr 4, nov. 2019 </a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=2"> Vi bygger för framtiden Torgny Hardselius,</a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=3"> Lyckad kväll om rågångar i Kalix Text och Foto: U</a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=4"> Med 28 000 medlemmar i ryggen blir den nya föreni</a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=5"> våra verksamheter nu, fastslår Norras vice styrel</a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=6"> Ida Nyberg, äganderättsexpert, LRF Terrängkörni</a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=7"> På gång i näringspolitiken EU-förslag kan bli öd</a> <a title="Norra Medlem 4/2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9483f42f?page=8"> B Posttidning B Returer till: Norra Skogsägarna </a>