If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Norra<br /> Timber<br /> News<br /> Nr 1 • 2022<br /> Orolig omvärld<br /> och inflation<br /> påverkar<br /> Maximalt<br /> värdeutbyte<br /> i Kåge<br /> Ny norsk<br /> storkund<br /> Norra Timber News nr 1 2022<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Orolig omvärld<br /> och inflation påverkar<br /> Konjunkturen för trävaror har aldrig tidigare peakat<br /> så högt men anledningen till utvecklingen har sin<br /> grund i tre stora världskriser som påverkat vår<br /> branschsituation i grunden.<br /> Världen förändrats just nu dramatiskt i och med kriget i Ukraina och det är med stor<br /> sorg vi ser hur människor drabbas och ett fungerande land bombas sönder. Berät-<br /> telsen om krigets negativa konsekvenser kan göras lång och ett kapitel kan beskriva<br /> hur vår bransch påverkats. Ryssland, som med sin trävaruexport på 28 miljoner m3<br /> per år, var före kriget världens näst största exportör av sågade trävaror tätt efter<br /> världsledande Kanada. Europ<a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=1"> Norra Timber News Nr 1 • 2022 Orolig omvär</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=2"> LEDARE Orolig omvärld och inflation påverkar K</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=3"> NOTISER Storsatsning på cirkulär ekonomi och</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=4"> MARKNADSLÄGET Team MENA Logistisk utmaning för</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=5"> MARKNADSLÄGET Team Byggprodukter Ökadefterfråg</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=6"> MARKNADSLÄGET Stort underskott i Eu</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=7"> MARKNADSLÄGET Rysk export av sågade trävaror till</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=8"> REPORTAGE Trä för tillfrisknande Mår vi bätt</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=9"> REPORTAGE Maximalt värdeutbyte i Kåge Nya sma</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=10"> NOTISER Ny norsk storkund Från årss</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=11"> MARKNADSCHEF . Marknadschef Erik Eliasson +46</a> <a title="Norra Timber News 2022-1_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/94a4b97c?page=12"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Å</a>