If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Samværsrett for<br /> andre enn foreldre<br /> HØyesterett avsa 23. febr. 2012<br /> prinsipiell dom - HR-2012-405-A<br /> - vedrØrende rettslige grenser for<br /> fastsettelse av samværsrett for<br /> andre enn foreldre. Barnets foreld-<br /> re hadde ikke bodd sammen,<br /> moren har hatt foreldreansvaret<br /> alene, og gutten (7 år) har bodd<br /> fast hos henne. Lagmannsretten<br /> ga guttens tante (farens sØster) en<br /> selvstendig, men tidsbegrenset<br /> samværsrett. Samværet var ment<br /> som et ledd i guttens tilvenning<br /> til faren og farens familie.<br /> Tantens samvær skulle starte fØr<br /> farens samvær med ham, deretter<br <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/94aaafeb?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/94aaafeb?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2012 HØYESTERETT: Erstatningskrav </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/94aaafeb?page=3"> HØYESTERETT: Aldersdiskriminering HØyesterett </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/94aaafeb?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2012 nemnd etter husleieloven § 12-</a>