If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> DEL I LEDERS BERETNING<br /> Energi for et bedre klima<br /> Enova opplevde stor interesse fra markedet i 2014. Aldri har så mange ideer<br /> og prosjektforslag kommet til oss. Resultatene er også bedre enn i foregående<br /> år. Spesielt gleder vi oss over sterkt Økende interesse fra industrien. Industrien<br /> energieffektiviserer og tar i bruk ny energi- og klimateknologi. Nye grener av<br /> industrien melder seg på. Et eksempel er at Enova får flere sØknader fra aktØrer<br /> innenfor fiskeoppdrett enn tidligere.<br /> Markedene<br /> En tett og god dialog med markedene er en forutsetning for<br /> en god forvaltning av Energifondet. Enovas rolle er å utløse<br /> utviklingsprosjekter som bringer næringsliv og offentlige<br /> virksomheter raskere til framtidsrettede løsninger. Vi jobber<br /> hver dag for å møte våre kunder på en inspirerende og<br /> ansvarlig måte med sikte på å avklare muligheter for felles<br /> prosjekter.<br /> Et tydelig trekk i 201<a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=1"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=2"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=3"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=4"> DEL I LEDERS BERETNING Energi for et bedre klima </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=5"> Gjennom Statsbudsjettet for 2015 ble Enova tildel</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=6"> </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=7"> Enovas rolle Inspirerende og markedsnær To av </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=8"> NØkkeltall 2014 I 2014 innvilget Enova stØtte til</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=9"> Organisasjon Enova er avhengig av den en</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=10"> Ledelsen Nils Kristian Nakstad Administrerende d</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=11"> Samfunnsansvar Enova sitt samfunnsoppdrag er </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=12"> DEL II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=13"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=14"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER De</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=15"> Hovedmål 3: Økt bruk av andre energibærere enn el</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=16"> m2 900 000 800 000 DEL III 700 000 600 000 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=17"> Enovas industrisatsing har levert gode resultater</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=18"> Figur 4.4 DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=19"> Figur 3.1 TWh Mål 2015: 6 ¼ TWh 6 5 4 Klim</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=20"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER En</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=21"> Klimaresultat fra redusert bruk av elektrisitet e</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=22"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER N</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=23"> Ser vi på avtaleperioden under ett, er det indust</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=24"> DTEALB1ELLE3N.7ER G IPPERROSSPJEKKTTEIRVIENRNEN N</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=25"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=26"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER U</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=27"> Støttenivå En viktig forutsetning for bruke</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=28"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=29"> 800Figur 3.5 600598,2 13% 400 301,3 20012% </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=30"> 200 0 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=31"> 600532 484 442 400385 200 172 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=32"> 2 500 1 500 2 000 DE1L00II0I Å </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=33"> 5960 40 50 41 38 20 30 30 0 16 15 1 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=34"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER TA</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=35"> Figur 3.10 Antall GWh MNOK 2 303 2 0A00 k 1 5</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=36"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=37"> Aktiviteter innen kommunikasjon og samfunnskontak</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=38"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER I</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=39"> FiguArn3t.a1l0l GWh MNOK Antall GWh MNOK </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=40"> MNOK 600 1 600 559 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=41"> TABELL 3.18 TOPP 10 I 2014 - PROSJEKTER MED HØYES</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=42"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER De</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=43"> 250 Figur 3.16 200 234 223 196 150 190 1</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=44"> Figur 3.17 DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=45"> 26%Annet, 10 mill. tonn CO -ekv. 32% </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=46"> 1 000 500 DEL III -500 -1 000 -989 820 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=47"> Klimarapportering Her oppsummeres den estimert</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=48"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=49"> Del III C: Tematisk rapportering; ny energi- og k</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=50"> 12 000 DEL III 10 000 ÅRETS VITETER OG RE</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=51"> • Rammebetingelser og eksterne markedsforhold. U</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=52"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER FI</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=53"> FIGUR 3.23 Figur 3.24 UTVIKLING I SPESIFIKK ENER</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=54"> DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER FI</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=55"> FIGUR 3.25 ULIKE TEKNOLOGIERS MODENHET Teknologi</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=56"> DDEELL I3II ÅÅRREETTSSAAKKTTIIVVIITTEETTEERROOGGR</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=57"> </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=58"> DEL IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=59"> Vu</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=60"> 65 60 55 50 DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTE</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=61"> 5% 5% 12% 12% </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=62"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Forny</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=63"> STATKRAFT VARME Statkraft Varme har lagt en ny </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=64"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Indus</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=65"> MARINE HARVEST Marine Harvest ASA har lagt hØy </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=66"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Yrkes</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=67"> COOP NORD Coop Bardu kjØpesenter på Setermoen e</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=68"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Bolig</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=69"> BOLIG Paret har fått stØtte til energioppgrader</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=70"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Ny en</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=71"> RETURKRAFT/VIKING Returkraft har installert Cra</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=72"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Bioen</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=73"> BORREGAARD Borregaard har bygget et nytt anlegg</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=74"> DEL V VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=75"> </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=76"> DEL VI ÅRSREGNSKAP Ledelseskommentarer Innledn</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=77"> Bevilgningsrapportering Beholdninger rapportert i</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=78"> DEL VI ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap for E</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=79"> Balanse for Energifondet 2014 Note 2 014 In</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=80"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=81"> VEDLEGG A: Oppdrag utenfor Energifondet Ene</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=82"> VEDLEGG C: PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATE</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=83"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE PROSJEKT- STATU</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=84"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=85"> 50 Prosjekter i 2012-2014 Ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=86"> VEDLEGG C: PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATE</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=87"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE PROSJEKT- STATU</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=88"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=89"> Hydro Aluminium Hydro planlegger utbyggi</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=90"> VEDLEGG C: PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATE</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=91"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE PROSJEKT- STATU</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=92"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=93"> Enpro Enpro har i samarbeid med ENGSL </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=94"> VEDLEGG C: PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATE</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=95"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE PROSJEKT- STATU</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=96"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=97"> NY ENERGI OG KLIMATEKNOLOGI Statens</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=98"> VEDLEGG D: PROSJEKTLISTE 20141 Ener</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=99"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=100"> VEDLEGG D: PROSJEKTLISTE 2014 Energi</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=101"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=102"> VEDLEGG D: PROSJEKTLISTE 2014 Energi</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=103"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=104"> DVEELD1LEGEGNEDR: G IPERSPEKTIVER PROSJEKTLISTE </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=105"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=106"> DVEELD1LEGEGNEDR: G IPERSPEKTIVER PROSJEKTLISTE </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=107"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=108"> DVEELD1LEGEGNEDR: G IPERSPEKTIVER PROSJEKTLISTE </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=109"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=110"> DVEELD1LEGEGNEDR: G IPERSPEKTIVER PROSJEKTLISTE </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=111"> Energiresultat Vedtatt SID </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=112"> VEDLEGG Definisjoner og forklaring av ter</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=113"> av resultatene. Her kan en skille mellom teknisk </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2014 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/94e9a13c?page=114"> Dinamo Enova er et statlig foretak som skal driv</a>