If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsredovisning<br /> 2017<br /> Resia Travel Group<br /> Koncernen i siffror*<br /> 400<br /> medarbetare<br /> 3,5<br /> miljarder kronor i<br /> försäljningsvolym<br /> 9<br /> varumärken<br /> 43<br /> butiker<br /> 11<br /> nätbutiker<br /> *Inkl. franchisetagare<br /> Innehåll<br /> Årsredovisning 2017<br /> Resia Travel Group<br /> 04 VD har ordet<br /> 06 Året i Korthet<br /> 07 En hållbar affär<br /> 09 Detta är Resia Travel Group<br /> 10 Resia Semester<br /> 12 Resia Företag<br /> 14 Resfeber<br /> 15 Box Office<br /> 16 Bengt-Martins<br /> 17 Cruise Market<br /> 18 Bolaget genom tiderna<br /> 19 Styrelse och Ledning<br /> 20 Årsredovisning<br /> 49 Nyckeltal<br /> VD har ordet<br /> Vår vision är att vara Sveriges<br /> bästa reseföretag<br /> Varje dag tar vi steg för att vara i<br /> framkant. Jag känner en grym energi<br /> av hur vi som företag utvecklas och<br /> satsar för att skapa överraskande bra<<a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=1"> Årsredovisning 2017</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=2"> Resia Travel Group Koncernen i siffror* 400 me</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=3"> Innehåll Årsredovisning 2017 Resia Travel Group </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=4"> VD har ordet Vår vision är att vara Sveriges </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=5"> "Vi rör oss tydligt framåt i vår förflyttning m</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=6"> Året i korthet Året inleddes avvaktande inom seme</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=7"> Hållbart kundlöfte 2020 Hållbara kund- erbju</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=8"> "Tillsammans kan vi nästan allt om resande och </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=9"> Detta är Resia Travel Group Vi är det perso</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=10"> Resia Semester Semesterdrömmar blir verklighet I</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=11"> Utveckling och satsningar för Resia Semester unde</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=12"> "Vi kan inte resa åt dig, men allt annat kan vi</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=13"> Bättre möten – smartare affärer Affärer görs mell</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=14"> "På Resfeber gör vi det möjligt för dig att sj</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=15"> "På Box Office kan du i förväg få hjälp att b</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=16"> "Vi hjälper dig att skräddarsy din skidresa så</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=17"> "Nya upplevelser varje dag. God mat, härliga milj</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=18"> Bolaget genom tiderna 1974 Verksamheten startas </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=19"> Styrelse och koncernledning Styrelse Resia Tra</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=20"> RESIA TRAVEL GROUP AB 556526-9817 Styrelsens och </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=21"> Bolagets försäljning av resor påverkas vidare av </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=22"> Resultaträkningar Koncernen </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=23"> Balansräkningar Koncernen </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=24"> Balansräkningar Koncernen </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=25"> Förändringar i eget kapital Aktie- kapital </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=26"> Kassaflödesanalyser Koncernen </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=27"> Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Samm</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=28"> Intäkter (a) Förmedlingsintäkter Som agent för re</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=29"> Verkligt värde för räntederivat beräknas som nuvä</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=30"> För säkring av skuld mot valutakursrisk används i</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=31"> bedömningen att hela lagret kommer att kunna sälj</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=32"> har gjorts för att bedöma om koncernen agerar som</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=33"> Fakturering direkt till kund från researrangör el</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=34"> Kreditrisker Med kreditrisk avses risken för att </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=35"> Not 5 Personal Koncernen Löner och ersättningar </a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=36"> Not 6 Könsfördelning i bolagets styrelse och konc</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=37"> Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt avseende tempor</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=38"> Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingåend</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=39"> Nedskrivningsprövning för immateriella anläggning</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=40"> Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskriv</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=41"> Koncernen 2016 Finansiella placeringar Övriga l</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=42"> Värdering till verkligt värde Tabellen nedan visa</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=43"> Finansiella placeringar redovisade som anläggning</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=44"> Årets resultat Eget kapital Or</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=45"> Moderbolaget Övriga upplupna intäkter Förutbetald</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=46"> Moderbolaget - ansvarsförbindelser Borgen för dot</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=47"> Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Resia T</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=48"> Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vins</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=49"> Nyckeltal Finansiella nyckeltal Försäljning, Mk</a> <a title="RTG &Aring;rsredovisning 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/9508842a?page=50"> Fortsätt Upptäck resiatravelgroup.se </a>