If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2016<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–17<br /> Norra Skogsbyrån 18–19<br /> Medlemmar 20–21<br /> HR/Personal 22–23<br /> IT 24–25<br /> Miljö 26–27<br /> Förvaltningsberättelse 28–35<br /> Styrelse, revisorer och valberedning 36<<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=1"> Årsberättelse 2016</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=3"> Inledning 3 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=4"> 4 Inledning trävaror finns utanför Sver</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=5"> Inledning 5 ty bj e am än in lan kom n</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2016 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansier</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=8"> 8 Näringspolitik Brukad skog by</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=9"> kan bidra med för att ställa om till ett hållbart</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Stabilitet oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=11"> Känslighetsanalys och v alutakursändringar 11</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=12"> 12 Skog och virke Nytt volymrekor</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=13"> Skog och virke 13 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=14"> 14 Skog och virke Steg 1 genomfördes under 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=15"> Skog och virke 15 Fiber- och bioenergim</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=16"> 16 Norra Timber Fortsatt volymtil</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=17"> Industriverksamheten Produktion Medeltal a</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=18"> 18 Norra Skogsbyrån Efterfrågan f</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=19"> lyckade ägarskiften där både skogliga, skogsekono</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=20"> 20 Medlemmar Ny medlemsavdelning</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=21"> årets början. Efter att medlemsantalet har legat </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=22"> 22 HR/Personal Jämställdhetsarbete </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=23"> Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=24"> 24 IT Digitalisering – ett sätt a</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=25"> måste ha rätt kapacitet och prestanda för att kun</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=26"> 26 Miljö Miljöuppföljning under å</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=27"> Andel certifierad Andel certifierSakdopgrosdmukatr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=28"> 28 Förvaltningsberättel se Förvaltn</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=29"> Fö rvaltningsberättelse 29 Sävar sågverk upp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=30"> 30 Förvaltningsberättel se in</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=31"> Fö rvaltningsberättelse 31 Nettoomsättning</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=32"> 32 Förvaltningsberättel se en stor del i den</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=33"> styrelseledamöters arbetsuppgifter gällande medle</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=34"> 34 Förvaltningsberättel se ningar. Samtidi</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=35"> Fö rvaltningsberättelse 35</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=36"> Gustaf Källström, 55 Självverksam skogsägare och </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=37"> Resultaträkningar 201 6­01­01–2016­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2016­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2016­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=42"> 42 Noter till resultat- oc h balansräkningar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=43"> Noter 43 Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=44"> 44 Noter Not 4 Avskrivningar och nedskrivni</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=45"> Noter 45 Balansräkningen </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=46"> Moderföreningen och koncernen har ingått följande</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=47"> Not 15 Avsättning för pensioner och liknande förp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=48"> Koncernen Moderföreningen 2016 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=49"> Till föreningsstämman i Norra Skogsägarna ek. för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=50"> 50 Revisionsberättelse årsredovisningen</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=51"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Besö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=55"> Skogsorganis ation och industrier 55 Kont</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/95ced42a?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>