If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 3 | 2018<br /> DJURA GRUNDADE SKOLA FÖR ROMER<br /> NU 20-ÅRSJUBILERAR IRIS-SKOLAN<br /> SFI-BLUFFEN DAG FÖR DAG<br /> SÅ RULLADES HÄRVAN UPP<br /> VAD HÄNDE SEN? Nu vill Anastasía själv bli komvuxlärare FORSKNING Forskare<br /> vill ha sex och samlevnad i gymnasielärarexamen UNG FÖRETAGSAMHET Många<br /> nya entreprenörer på Malmös skolor KRÖNIKAN Jonas Andersson, redaktör Edico<br /> Rätt att bli upprörd – nödvändigt att agera<br /> MED RÄTTA HAR många blivit ytterst upprörda över de oegentligheter, fuskande och direkta<br /> bedrägerier som nu kommit fram i granskningen av all upphandlad SFI-utbildning. Jag hör<br /> själv till dem som vill ha tillit till att det genom upphandling ska vara möjligt att komplettera<br /> offentligt driven verksamhet med upphandlad sådan, inom de ramar och regelverk som lag-<br /> stiftaren ställt upp.<br /> Att det nu framkommer en verklighet, som inte handl<a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=2"> Rätt att bli upprörd – nödvändigt att agera MED </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=3"> Innehåll 4 5 6 8 10 12 16 18 20 21 </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=4"> sökande till chefstjänsterna 69 personer har sökt</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=5"> Elevhälsan lär sig om tramadolmissbruk Användande</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=6"> Sfi-härvan dag för dag De felaktiga personallisto</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=7"> ordförande i Malmö, att hon är ”förban- nad” och </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=8"> Malmöforskare kräver sex och samlevnad i examensm</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=9"> Tillsammans med Hans Olsson, sak- kunnig i se</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=10"> LÄSVÄRDESUND Ytlig eller lättillgänglig? Modig pe</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=11"> ERSÖKNINGEN En jämförelse av upplevt läsvärde m</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=12"> Djura ”Buffa” Ivanov Under 20 år har vuxna ro</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=13"> </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=14"> DJURA ”BUFFA” IVANOV Arbetsplats Iris-skolan Ålde</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=15"> Djura är född i Serbien men växte upp i Ital</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=16"> UF ger kunskaper utöver de vanliga skolämnena Sy </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=17"> </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=18"> ANASTASÍA LASKARI Ålder: 41 år Utbildning: Hoppa</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=19"> Nu vill Anastasía bli lärare på komvux Anastasía</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=20"> Malmö latinskola satsar på HBTQ-kompetens Malmö l</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=21"> Ärlighet varar längst ”För pengarna dansar apan” </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=22"> Krönikan Jonas Andersson Därför är era åsikter</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=23"> UPPSNAPPAT KRONPRINS HA SKOLMA När kronpr nylige</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9901e23d?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>