If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SÅ SKA MOTTAGNINGEN UTFORMAS • DATASKYDDSFÖRORDNING<br /> En tidning från<br /> riksföreningen<br /> för skolsköterskor<br /> NUMMER 1 2018<br /> DIAGNOS<br /> Noonan<br /> – en vanlig<br /> sällsynt diagnos<br /> STUDIE<br /> Stöd till<br /> barn<br /> med sjuk<br /> förälder<br /> kTvEMaA: litet<br /> & ledning<br /> PSYKISK OHÄLSA<br /> Unga som flytt<br /> är en riskgrupp<br /> SKOLHÄLSAN. NUMMER 1 2018<br /> KOLL PÅ LÄGET?<br /> Meddela ansvariga<br /> till Socialstyrelsen<br /> VÄGEN TILL SKOLAN<br /> Självständiga barn<br /> blir tryggare<br /> 1<br /> Du är viktig för barn i ekonomisk utsatthet.<br /> Engagera dig i Majblomman, hjälp familjer att söka bidrag till barnen. Vi<br /> behöver dig också som volontär. Läs mer på majblomman.se/skolhalsa<br /> 2 <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=1"> SÅ SKA MOTTAGNINGEN UTFORMAS • DATASKYDDSFÖRORDNI</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=2"> Du är viktig för barn i ekonomisk utsatthet. Enga</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=3"> Innehåll #1 11 KVALITETS­ MÅTT FÖR EMI Ett konkr</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=4"> Sömn hos ungdomar Barn och ungdomar behöver sömn </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=5"> LEDAREN När IVO knackar på dörren STYRNING OCH LE</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=6"> KORTFATTAT ISTOCKPHOTO Skolan viktigaste arenan</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=7"> Temanummer: LEDNING KVAL&ITET Följ regelverket – </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=8"> Tema. Nr 1 2018 LEDNING & KVALITET HAR NI KOLL</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=9"> & kvalitet Det måste tydligt framgå vem i ve</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=10"> Tema. Nr 1 2018 LEDNING & KVALITET URVAL AV FÖR</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=11"> Få en snabb översikt över gällande lagar och förf</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=12"> Tema. Nr 1 2018 LEDNING & KVALITET instrukti</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=13"> havare. Med ”trygghets- zon” menade de att elever</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=14"> Tema. Nr 1 2018 LEDNING & KVALITET EMI i friskol</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=15"> mensam</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=16"> Tema. Nr 1 2018 LEDNING & KVALITET E</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=17"> 19-20 april - Stockholmsmässan Skolsköterskekong</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=18"> Skolsköterskekongress 2018 ”Det medicinska uppdra</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=19"> 19-20 april Stockholmsmässan </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=20"> Kongressen äger rum 19-20 april på Stockholmsmäss</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=21"> Klipp ur och spara! GUIDE FÖR UTFORMNING OCH </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=22"> Tema. Nr 1 2018 LEDNING & KVALITET Krav på rumm</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=23"> OMVÅRDNADSVERKTYG: Skolsköterskors mottagning St</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=24"> KORTFATTAT ISTOCKPHOTO Frisk luft, rörelse o</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=25"> ELEVHÄLSOBASERAD MODELL FÖR FÖRSTA LINJEN Tid</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=26"> MODELL för att se vilka behov som kan tillgodo</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=27"> Bokhyllan Tipsa oss gärna på redaktor@skolha</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=28"> DIAGNOS I Sverige föds 20–100 barn med Noonans s</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=29"> NÅGRA TYPISKA Kortväxthet SYMPTOM Ögon</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=30"> STUDIE En trygg plats ATT</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=31"> METOD Sexton individuella intervjuer genomför-</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=32"> STYRELSEN Agnetha Fredin ORDFÖRANDE ordforande@sk</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=33"> ISTOCKPHOTO ANSÖKAN: STIPENDIUM FRÅN EBBA DANELI</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=34"> FÖLJ OSS SOCIALA MEDIER På Face- book hittar </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=35"> Nytt kontonummer för betalning av medlemsavgift! </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 1 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9904c7ab?page=36"> POSTTIDNING B Returadress: Riksföreningen för sko</a>