If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 7 | 2019<br /> TUFF UPPGIFT ATT VÄGLEDA TILL JOBB<br /> HELENE HJÄLPER VUXNA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR<br /> ETT STEG NÄRMARE NY SKOLA<br /> BYGGPLANERNA PÅ UNIVERSITETSHOLMEN GÅR VIDARE<br /> LOKALER Yrkeshögskolan har fått egen adress KVALITETSARBETE Förstelärare<br /> problematiserar enkät PRIS Åsa och Kajsa överraskades med check TO DO Se bilder<br /> från årets mässa UNDERSÖKNING Näst bästa förvaltningen enligt medarbetarna<br /> En utmanande framtid<br /> ATT GÖRA FÖRUTSÄGELSER om framtiden har alltid varit vanskligt. Inte minst när det gäller<br /> den samhällsekonomiska utvecklingen. Ofta finns det olika scenarier och beskrivningar av en<br /> tänkbar utveckling kopplat till konjunkturer och trender som ligger till grund för att beskriva<br /> framtida utmaningar. Det är därför särskilt slående hur samstämmiga olika prognosmakare nu<br /> är inför de utmaningar som kommunerna står inför på <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=2"> En utmanande framtid ATT GÖRA FÖRUTSÄGELSER om f</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=3"> SITUATIONSPLAN Innehåll 4 6 8 </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=4"> Ny skola planeras En ny skola med dubbelt så mång</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=5"> med de lokaler där FN-universitetet World Maritim</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=6"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=7"> Valdemarsro jobbar vidare för ekonomi i balans P</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=8"> Förstelärare: dra inte för stora slutsatser av en</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=9"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=10"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=11"> Se när direktören överraskade ristag</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=12"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=13"> Helene Persson Som studie- och yrkesvägledare</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=14"> HELENE PERSSON Arbetsplats: Lärvux på Komvux Malm</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=15"> nades en utställning på stadshuset i Malmö där de</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=16"> Alla elever når målen för sin utbildning NK Förv</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=17"> Ny organisation på Storgatan 20 När kansliet på </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=18"> Näst bästa förvaltningen i undersökning Gymnasie</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=19"> | nummer 7 | 2019 | 19</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=20"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=21"> Över 13 000 besökare på årets TODO-mässa TO DO-m</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=22"> Lina Rasmusson, tandvårdslärare, och Susann Åkerm</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=23"> UPPSNAPPAT EMMA SANDBERG BLIR NY EKONOMICHEF Emm</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9939d7eb?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>