If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 4 2018 | 98. ÅRGANG |<br /> Advokatfullmektiger foreslår<br /> flørte-forbud<br /> Nyheter fra Universitetsforlaget<br /> Åste Marie Bergseng Skullerud,<br /> Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad og<br /> Marius Engh Pellerud<br /> Personvernforordningen<br /> (GDPR)<br /> Kommentarutgave<br /> Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik,<br /> Helge Skaaraas, Stein Ness og Audvar Os<br /> Plan- og<br /> bygningsrett, del 1<br /> Planlegging og<br /> ekspropriasjon. 3. utgave<br /> Jens Edvin A. Skoghøy<br /> Rett og<br /> rettsanvendelse<br /> Kåre Lilleholt<br /> Allmenn formuerett<br /> Fleire rettar til same<br /> formuesgode. 2. utgåve<br /> Stein Ness og Anne Siiri Øyasæter<br /> Eiendomsutvikling<br /> Fra planlegging til<br /> ferdigstillelse<br /> Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik,<br /> Helge Skaaraas, Stein Ness og Audvar Os<br /> Plan- og<br /> bygningsrett, del 2<br /> Byggesak. 3. utgave<br /> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 4 2018 </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=2"> Nyheter fra Universitetsforlaget Åste Marie Ber</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=3"> Innhold Nyheter 6 Kritisk til hemmelighold av </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=4"> Erik Keiserud, tidligere leder av Advokatfore- ni</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=5"> «Det foreligger imidlertid ingen planer om å end</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=6"> NYHETER Barnevernet betaler i snitt</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=7"> ADVOKATENES FAGDAGER 2018 Fag, fest og felless</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=8"> NYHETER Arbeidsgruppen skal l</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=9"> BYGG KOMPETANSE MED E-KURS FRA JUS Med e-kur</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=10"> NYHETER Stian Oddbjørnsen (t.v.) og Jone Sta</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=11"> advokatfirmaet legalis søker advokater og fUllmek</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=12"> NDIYSHIPELTINERÆRSAKER 17 advokater står bak</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=13"> DISIPLINNÆYRHSEATKER TOTALT ANTALL REAKSJONER O</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=14"> NDIYSHIPELTINERÆRSAKER Forsinkelser førte ham ti</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=15"> NYHETER «I de siste fem år er advokaten kjent s</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=16"> NDIYSHIPELTINERÆRSAKER Foreslår søkbart </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=17"> I dag er opplysninger om disiplinær- reaksjone</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=18"> NDIYSHIPELTINERÆR SAKER Her trår advokater</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=19"> – Alle kan gjøre feil, men når advokater felles fl</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=20"> NYHETER Fersk disiplinæravgjørelse: Beskyldte </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=21"> I klagen til disiplinærutvalget i Aust- og V</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=22"> TEMA: EMD Ingen asyl-innskrenkninger Danskenes</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=23"> TEMA: EMD i menneskerettsdomstolen 56.250 saker</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=24"> TEMA: EMD Elleve norske saker til be Menneske</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=25"> handling i EMD Klagen gjelder EMKs artikkel 8 o</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=26"> NYHETER Riksadvokaten maner til straffemodera</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=27"> NYHETER Seminaret traff full</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=28"> PSRAOMFLILNEGN I NORD </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=29"> PROFILEN Stang inn Schjødt-advokat Trond Stang er</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=30"> PROFILEN innebærer en overtredelse av </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=31"> PROFILEN Stang er ihuga Odd</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=32"> NYHETER 38 MR-krav til Norge Direktør Petter Will</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=33"> JU§NYTT nr. 4/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=34"> JU§NYTT nr. 4/2018 Fartsovertredelser – speed</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=35"> Bustadoppførings- loven og dagbøter Høyesteretts</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=36"> JU§NYTT nr. 4/2018 Prisavslag ved opp- føring</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=37"> Erstatning etter rideulykke – spørsmål om akse</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=38"> JU§NYTT nr. 4/2018 Norge dømt i EFTA-domstolen </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=39"> TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT Forebyggingsenheten </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=40"> Bøker og lesestoff Mineralloven. Lovkommentar Bo</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=41"> Av de 17 sakene som ble besluttet gjenåpnet, ha</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=42"> NYHETER – Lettere å komme i posisjon i en mindre</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=43"> før jeg fant meg til rette her. Jeg opp- lever at</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=44"> rett fra VOSS I denne spalten tar vi pulsen på ad</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=45"> Navn: Torgils Bryn Alder: 56 Stilling: Advokat og</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=46"> ADVOKATER UNDER PRESS Ane Tusvik </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=47"> mot advokater øker og synes som resultater av en </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=48"> DKNOEYBMHAEMTENRTAREN 25. mai trer EUs </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=49"> DEBATT HALVERINGEN AV REISE- OG FRAVÆRSGODTGJØ</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=50"> DEBATT BEVISBILDET I BANEHEIA-SAKEN </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=51"> DEBATT FRAMTIDSRETTET AKTØRPORTAL MED BARNESYK</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=52"> Jussbuss Rehabilitering – de «farligste» fangene </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=54"> Månedensadvokat Hallvard Østgård Tromsø-advo</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=55"> alle detaljer. Samtidig er det viktig ikke å fort</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=56"> Ber advokater delta i ordskiftet for å nyansere T</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=57"> Anine Kierulf og Knut Storberget. LESER DEM FØRS</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=59"> FOLK & FORUM Vil konkurrere om GDPR-oppdrag Den</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Kristian Be</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=61"> FOLK & FORUM Partner Christel</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=62"> NYHETER 50 KJØPTE VILLA I PARKVEIEN FOR 900.000 K</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=63"> Besøkte rettshjelp- prosjekter i Uganda NYHETER </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: BJARTE DØSSLAND (47</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=65"> ADVOKATER I NYHETENE HYTTEEIERE KLAGER PÅ SKATT </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=66"> Advokater i SosialeMedier Venstres stats</a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetApril2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/99548338?page=68"> Permittering, nedbemanning og sluttpakker Nicola</a>