If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MØBLER TIL BARNEHAGEN<br /> FLEKSIBELT<br /> OG FUNKSJONELT<br /> LAG ROM I<br /> ROMMET<br /> MØBLERING AV DE ULIKE<br /> LÆRINGSSITUASJONENE<br /> U<br /> TFORSKENDE/UTFØRENDE<br /> I<br /> NTERAKSJON/LEK<br /> K<br /> RYPINN/EGENTID<br /> FORTELLENDE/LYTTENDE<br /> Hvitpigmentert romdeler: Fixa T med hjul, Art.nr. 81518. Fixa buet med hjul, Art.nr. 81516. Fixa 3 rom bred med hjul, Art.nr. 81504.<br /> MØBLERING SOM ØKER<br /> LÆRINGSLYSTEN<br /> LAG PLASS TIL DE ULIKE LÆRINGSSITUASJONENE<br /> Mange av landets barnehager opplever at antall barn<br /> øker. Dette stiller selvsagt nye krav til pedagogene, men<br /> også til barnehagens lokaler som skal romme de ulike<br /> læringsituasjonene til tross for begrenset plass.<br /> Vi i Lekolar skaper barnehagemiljøer som kan bytte<br /> bruksområde på noen sekunder. Med flekisble produkter<br /> og kloke løsninger, som vårt nye oppbevaringssystem FIXA,<br /> åpnes nye flater i gamle rom. Du kan lag<a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=1"> MØBLER TIL BARNEHAGEN FLEKSIBELT OG FUNKS</a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=2"> U TFORSKENDE/UTFØRENDE I NTERAKSJON/LE</a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=3"> LÆRINGSSITUASJON: FORTELLENDE (LYTTENDE) Eksperte</a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=4"> Tast INNREDNINGSTIPS 6007 i søkefeltet på lekolar</a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=5">  FRODIG </a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=6">  BJØRK GIR EN NATURLIG OG JORDNÆR FØLELS</a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=7"> LÆRINGSSITUASJON: KRYPINN (EGENTID) I en hverdag </a> <a title="NO Bhgm&oslash;bler h&oslash;st page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/995582f8?page=8"> Bord Rabo laminat ø 120 cm, Art.nr. 39530-515. Hø</a>