If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 02<br /> 15.<br /> FEBRUAR<br /> 2012<br /> Diskvalificeret<br /> En serie billeder fra Mændenes Hjem er blevet<br /> udelukket fra Årets Pressefoto. Nu raser den<br /> største debat om pressefotografiet i mange år.<br /> BLIv BEDRE TIL AT LAvE jOURNALISTIK DER AFSLØRER OG SKABER DEBAT<br /> Styrk dit arbejde og din karriere med et enkelt kursus eller en hel diplomuddannelse i analytisk journalistik. Kurserne er<br /> målrettet professionelle journalister, som vil opdateres på den nyeste viden om research og formidling af komplekse og<br /> betydningsfulde historier. Du er sikret de allerbedste undervisere, og med den kompetencegivende diplomuddannelse får<br /> du et stykke papir, som formelt løfter dit CV.<br /> 2<br /> Lige nu kan du tilmelde dig:<br /> FORMIDLING AF FORSTÅELSE OG SAMMENHÆNG<br /> På dette kursus vil vi arbejde med at lade den ambitiøse,<br /> begavede historie, som pirrer din professionelle stolthed,<br /> møde den enkle, letfortalte histor<a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=1"> 02 15. FEBRUAR 2012 Diskvalificeret En serie bil</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=2"> BLIv BEDRE TIL AT LAvE jOURNALISTIK DER AFSLØRER </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=3"> leDer tillykke? DEt Er trist, at freelancefotog</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=4"> overblik Jakob Elkjær skal være pressechef</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=5"> bag om billeDet </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=6"> grafik her blev Årets pressefoto tag</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=7"> nyheD > MEDgaNg. Jp/politi- kens hus kan fr</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=8"> teknik Du kan læse journalisten x </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=9"> analyse konsekvenserne af en ualminDelig stor b</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=10"> for 600 millioner blanDet branDing siden muhammed</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=11"> »Vi skal udnytte situationen bedst muligt. Nu ved</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=12"> pengene, er de tilbøjelige til at allokere flere m</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=13"> de bedre og billigere end at komme til dem, vur- </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=14"> som betales af Udenrigsministeriet sammen med Kun</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=15"> Karriere & Trivsel Kurser Startkursus for skrive</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=16"> GOOGLE HUSKER ALT på dette opslag skulle have vær</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=17"> > Journalisten | 2 | 2012 17</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=18"> Kurser i forhandling Er du kvinde? Vil du være b</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=19"> Danske Bladtegnere afholder G</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=20"> et utroværDigt Øjeblik Få uger før pressefotograf</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=21"> D Et Er ikkE kun b</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=22"> handle billederne elektronisk i overensstemmelse </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=23"> Han fortalte også, at man i yderste tilfælde</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=24"> brugte. Og ligesom det er tilfældet med Thomas’ b</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=25"> Andre toneangivende pressefotografer vil ogs</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=26"> Q&a »jeg har haft ekstremt</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=27"> og nok lidt naiv. Derefter besluttede jeg mig for</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=28"> robotterne kommer! vestas, Fagbladet 3F og dr har</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=29"> mer ud af det, men når man sidder ene mand på en </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=30"> hjemmeside om fabrikken i Ringkøbing: ”On av</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=31"> Fleksibel lederuddannelse til medie- og kommunika</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=32"> ReDAKTiONeN MODTOG eT BRev Kort her til sidst: M</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=33"> Ophavsretsmidler Fordeling af rundsum på overens</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=34"> anmelDelser Redigeret af CHristiNE ElisaBEtH Møl</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=35"> hva’ så? Jo, kontingentet skal ned. tilbud og</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=36"> Debat Redigeret af CHristiNE ElisaBEtH MøllEr </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=37"> sentanter fra netop bankerne – altid med bankens </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=38"> jobskifte Jørgen ahler 1/1 fra nyuddan</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=39"> meDlemsnyt karen Vedel 16/1 fra redaktionsse-</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=40"> PPrReEsSsSeEkKoOnNtTaAkKtTeEnN HHeerrfifninddee</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=41"> >> DanBolig a/s Nørre Voldgade 21, 2</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=42"> PPrReEsSsSeEkKoOnNtTaAkKtTeEnN www.</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=43"> >> A.m.b.A. LEGO KONCERNEN 7190 Billu</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=44"> PPrReEsSsSeEkKoOnNtTaAkKtTeEnN S</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=45"> FREELANCEANNONCER freelanceannoncer STORKØBENAHV</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=46"> 46 Journalisten | 2 | 2012</a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=47"> nyt job </a> <a title="Fagbladet Journalisten Nr. 2 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/9ce5b979?page=48"> pp maskinel magasinpost id-nr.: 42.008 al henvend</a>