If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2011<br /> 2 Innehåll<br /> Norra Skogsägarna – förnyelse, glädje och stolthet<br /> Ur innehållet<br /> Ordförande och Vd kommenterar sid 4–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Värdegrund 8–9<br /> Näringspolitik 10–11<br /> Vinstpolicy och mål 12<br /> Känslighetsanalys 13<br /> Skog och virke 14–17<br /> Industri och marknad 18–21<br /> Byggvaruhandel 22–23<br /> Medlemmar 24–25<br /> HR 26–27<br /> IT 28–29<br /> Miljöåret 30–31<br /> Förvaltningsberättelse 32–37<br /> Styrelse, revisorer och val<a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=1"> Årsberättelse 2011</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=2"> 2 Innehåll Norra Skogsägarna – förnyelse, </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=3"> Jämförelse räkenskapsår 2011 och 2009–2010 För at</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=4"> 4 Styrelseordförande och vd kommenterar Fri</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=5"> Styrelseordförande och vd kommenterar 5 </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2011 i kor</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansie</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=8"> 8 Värdegrund Stolthet över</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=9"> organisationen finns också en skevhet mellan manl</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=10"> 10 Näringspolitik En aktiv rol</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=11"> målningen gjordes utifrån Skogsstyrelsens polytax</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=12"> 12 Vinstpolicy och mål Finansi</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=13"> Känslighetsanalys och val utakursändringar 1</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=14"> 14 Skog och virke Föreningen stod emot prissä</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=15"> Skog och virke 15 Föreningens råvarutorg </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=16"> 16 Skog och virke utom slumpmässiga för</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=17"> Skog och virke 17 från Setra Trävaru A</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=18"> 18 Industri och marknad Ett t</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=19"> om och förhindrade utveckling i stor utsträckning</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=20"> 20 Industri och marknad till belåtenhe</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=21"> Ind ustri och marknad 21 Industriver</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=22"> 22 Byggvaruhandel Ökad vinst </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=23"> 2008/2009 2009/2010 2011 2008/2009 2009/2010</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=24"> 24 Medlemmar En samlad kraft</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=25"> Under 2011 har 524 medlemmar erhållit inträde </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=26"> 26 HR Antal anställda pe</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=27"> Tjänsteuppvaktning Olyc</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=28"> 28 IT Nytt verksamhetssystem </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=29"> verksamhet, medlemmar samt övriga intressenter ha</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=30"> 30 Miljö Intresse och engagema</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=31"> energiomställningen, öka andelen förnybar energi </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=32"> 32 Förvaltningsberättelse Förv</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=33"> Förvaltningsberättelse 33 uppenbar och </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=34"> 34 Förvaltningsberättelse </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=35"> Förvaltningsberättelse 35 överutbud av </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=36"> 36 Förvaltningsberättelse get av tre nya</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=37"> styrelsemöte. Arbetsordningen reglerar arbetsförd</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=38"> Thomas Johansson, 57 Skogsägare från Lövånger som</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=39"> Resultaträkningar 2011-01-01–2011-12-31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=40"> 40 Balansräkningar, tillgångar 2011-12-31 (t</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=41"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2011-1</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=42"> 42 Kassaflödesanalys (tusental kronor) Ko</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=43"> Noter till resultat- oc h balansräkningar 43</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=44"> 44 Noter Not 1 Nettoomsättning per rörel</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=45"> Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resulta</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=46"> 46</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=47"> Not 10 Andelar i koncernföretag Specifikation av </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=48"> oncernen Insa</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=49"> Noter 49 Not 22 Ansvarsförbindelser Konc</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=50"> 50 Revisionsberättelse Till föreningsstäm</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=51"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vä</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=53"> S kogsbruksområden 53 Region Luleå Gälliva</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Um eå Bes</a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=55"> </a> <a title="&Aring;rsberattelse_2011 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cf3aaf8?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>