If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> UDDANNELSE på Bornholm i<br /> ÅR<br /> – fra latinskole til campus<br /> <br /> Uddannelse på Bornholm i 500 år<br /> – fra latinskole til campus<br /> Uddannelse på Bornholm i 500 år<br /> – fra latinskole til campus<br /> © Forfatterne og Campus Bornholm, 2012<br /> Redaktion: Ivar Lærkesen<br /> Grafisk tilrettelæggelse: Bente Skov-Hansen<br /> Billedmateriale fra skolens arkiv, med mindre andet er anfØrt:<br /> Hans Fæster, Peter Bromley, Steffen Larsen<br /> Tryk: Strandbygaard Grafisk<br /> Oplag: 2.000<br /> Uddannelse på Bornholm i<br /> ÅR<br /> – fra latinskole til campus<br /> Skolen set fra Storegade efter at nordflØjen havde fået tilfØjet en fØrstesal 1917-18 og i 2012. Bornholms Ø-Arkiv.<br /> INDHOLD<br /> Mads Kofod:<br /> 500 års uddannelseshistorie på Bornholm 7<br /> SØs Haugaard:<br /> Gymnasial uddannelse på Bornholm lige nu og i fremtiden 8<br /> Ivar Lærkesen:<br /> Lær visdom af livets optrin – træk af 500 års<a title="Festskrift_bladre page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=1"> UDDANNELSE på Bornholm i ÅR – fra latinskole ti</a> <a title="Festskrift_bladre page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=2"> </a> <a title="Festskrift_bladre page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=3"> Uddannelse på Bornholm i 500 år – fra l</a> <a title="Festskrift_bladre page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=4"> Uddannelse på Bornholm i 500 år – fra latinskole </a> <a title="Festskrift_bladre page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=5"> Uddannelse på Bornholm i ÅR – fra latinskole t</a> <a title="Festskrift_bladre page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=6"> Skolen set fra Storegade efter at nordflØjen havd</a> <a title="Festskrift_bladre page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=7"> INDHOLD Mads Kofod: 500 års uddannelseshistorie </a> <a title="Festskrift_bladre page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=8"> </a> <a title="Festskrift_bladre page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=9"> 500 års UDDANNELSES- HISTORIE på Bornholm Ikk</a> <a title="Festskrift_bladre page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=10"> Gymnasial uddannelse på Bornholm lige nu og i fre</a> <a title="Festskrift_bladre page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=11"> psykiske velbefindende – er noget, vi som skole k</a> <a title="Festskrift_bladre page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=12"> LÆR VISDOM af livets optrin – træk af 500 års sk</a> <a title="Festskrift_bladre page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=13"> Lund domkirke er indviet til St. Laurentius. Her </a> <a title="Festskrift_bladre page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=14"> Bagge Wandals prospekt af RØnne 1676. Skolen find</a> <a title="Festskrift_bladre page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=15"> Pesttavle fra pestudbruddene 1618 og 1654 med opg</a> <a title="Festskrift_bladre page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=16"> Laurids de Thurah: Prospekt af RØnne, 1754. Fotog</a> <a title="Festskrift_bladre page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=17"> RØnne Middelskole 1806-1818 1700-tallets reformbe</a> <a title="Festskrift_bladre page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=18"> Prinsestenen med Bohrs indskrift: Milde Glæder Ki</a> <a title="Festskrift_bladre page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=19"> Den lærde skole kunne altså tænkes i for- bindels</a> <a title="Festskrift_bladre page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=20"> P. K. Stibolt gik på skolen i 1880'erne. Her hans</a> <a title="Festskrift_bladre page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=21"> og slØjd vil han slå bro fra åndsværket til håndv</a> <a title="Festskrift_bladre page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=22"> Adjunkt, senere rektor, Marcus Conrad Koefoed, bl</a> <a title="Festskrift_bladre page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=23"> på resten af Øen. Det skal dog ikke forstås sådan</a> <a title="Festskrift_bladre page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=24"> Carl Ebbe Eiler Dinesen, rektor 1942-1951. </a> <a title="Festskrift_bladre page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=25"> Drengesalen, opfØrt 1940. Bornholms Museum. rad</a> <a title="Festskrift_bladre page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=26"> BjØrn Henriksen, rektor 1964-1989. Lærerkolleg</a> <a title="Festskrift_bladre page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=27"> en dynamisk beslutningsstruktur; men helt i tråd </a> <a title="Festskrift_bladre page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=28"> ForsØgsundervisning 1983. RØnne Statsskole havde </a> <a title="Festskrift_bladre page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=29"> Pyramidesalen og Pergolahaven. sit indlæg på </a> <a title="Festskrift_bladre page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=30"> UDDANNELSE PÅ BORNHOLM GENNEM TIDERNE 1512: På ti</a> <a title="Festskrift_bladre page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=31"> uden for skolen. BjØrn Henriksen var f.eks. med t</a> <a title="Festskrift_bladre page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=32"> Idrætsdag. </a> <a title="Festskrift_bladre page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=33"> viger lidt i 40’erne og stiger igen i 50’erne, sp</a> <a title="Festskrift_bladre page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=34"> Fig. 1: Elevtallets udvikling. </a> <a title="Festskrift_bladre page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=35"> Institut für irrelevante Länderkunde, fra venstre</a> <a title="Festskrift_bladre page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=36"> Professor Holger Bech Nielsen, Niels Bohr Institu</a> <a title="Festskrift_bladre page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=37"> Omkring springvandet 2007. en velfungerende af</a> <a title="Festskrift_bladre page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=38"> Translokation 2008. NOTER 1 Bornholmske Sa</a> <a title="Festskrift_bladre page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=39"> LITTERATURLISTE Årsskrifter og indbydelsesskrif</a> <a title="Festskrift_bladre page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=40"> RØnne Statsskole i KRIGSZONEN Den illegale press</a> <a title="Festskrift_bladre page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=41"> med tre kØn i sproget. Grammatisk bØjede jeg adje</a> <a title="Festskrift_bladre page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=42"> Tysk feltlazaret på RØnne Stats- skole. Bornholms</a> <a title="Festskrift_bladre page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=43"> og hvor gymnasieforeningen ”Veset” har afholdt ma</a> <a title="Festskrift_bladre page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=44"> Fra skolegården. Bornholms Museum. våben ville </a> <a title="Festskrift_bladre page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=45"> det sovjetiske flyangreb ved 13-tiden ramtes plan</a> <a title="Festskrift_bladre page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=46"> skriftlige eksamen (som var gennemfØrt fØr bombar</a> <a title="Festskrift_bladre page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=47"> Som jeg husker... Erindringer fra min tid som e</a> <a title="Festskrift_bladre page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=48"> kun adgang, hvis man skulle hente noget for en læ</a> <a title="Festskrift_bladre page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=49"> på åens tynde is. De næste par hundrede meter kra</a> <a title="Festskrift_bladre page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=50"> Øverst til venstre: På udflugt til NexØ i 4. mell</a> <a title="Festskrift_bladre page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=51"> stik med pigerne. Og vi syntes alle, hun var så s</a> <a title="Festskrift_bladre page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=52"> ham, at han som opvokset i Klemensker kendte den </a> <a title="Festskrift_bladre page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=53"> mellemskolens gymnastiktimer, der nu blev fortsat</a> <a title="Festskrift_bladre page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=54"> På ekskursion. Øverst: Tamdrup kirke. Nederst: RØ</a> <a title="Festskrift_bladre page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=55"> advokat og folketingspolitiker. Men jeg oplevede </a> <a title="Festskrift_bladre page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=56"> anden cykeltur frem og tilbage. Det kunne være li</a> <a title="Festskrift_bladre page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=57"> INDTRYK fra 60'erne Cuba-krisen og John F. Kenn</a> <a title="Festskrift_bladre page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=58"> En kØbenhavners mØde med et gymnasium i provinse</a> <a title="Festskrift_bladre page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=59"> gØrelse. På Bornholm har vi en socialgrup- pesamm</a> <a title="Festskrift_bladre page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=60"> </a> <a title="Festskrift_bladre page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=61"> 500 år med stolthed fællesskab og fornyelse Det </a> <a title="Festskrift_bladre page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=62"> Visionen om den gode uddannelse Når det gælder de</a> <a title="Festskrift_bladre page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=63"> Elevstrejke 2007. </a> <a title="Festskrift_bladre page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=64"> 62</a> <a title="Festskrift_bladre page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=65"> GYMNASIET – en dannelsesrejse Der er tidspunkter </a> <a title="Festskrift_bladre page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=66"> Øverst til venstre: RØnne Statsskole, 1959. Øvers</a> <a title="Festskrift_bladre page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=67"> Øverst til venstre: Protest i anledning af nedskæ</a> <a title="Festskrift_bladre page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=68"> Bornholms Erhvervsskole – en introduktion </a> <a title="Festskrift_bladre page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=69"> major Henning Petersen var drivkraften. Skolen bl</a> <a title="Festskrift_bladre page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=70"> Præsentation af elever, produkter og lærere på Te</a> <a title="Festskrift_bladre page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=71"> Afdelingen for HG-Merkantil og ”Mad til mennesker</a> <a title="Festskrift_bladre page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=72"> KLASSE PÅ HANDELSSKOLEN 1917: Albert SØrensen, A</a> <a title="Festskrift_bladre page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=73"> Øverst: Elevbillede, HX A, 1967-68. Midtfor til </a> <a title="Festskrift_bladre page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=74"> 72</a> <a title="Festskrift_bladre page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=75"> Et udvalg af billeder, der viser de mangfoldige a</a> <a title="Festskrift_bladre page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=76"> Brudstykker af en handelsskolelærers ERINDRINGER</a> <a title="Festskrift_bladre page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=77"> Dette kunne medfØre en vis træghed med hensyn til</a> <a title="Festskrift_bladre page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=78"> 1986. Dronning Margrethe bliver vist rundt på Bor</a> <a title="Festskrift_bladre page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=79"> Institutionen fortsatte indtil svigtende tilgang </a> <a title="Festskrift_bladre page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=80"> </a> <a title="Festskrift_bladre page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=81"> studie- og erhvervsrettet, d.v.s. at man med denn</a> <a title="Festskrift_bladre page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=82"> som man Ønsker at fastholde, og når man samler ud</a> <a title="Festskrift_bladre page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=83"> blevet lavet til studieområde. Merkurvej var jo b</a> <a title="Festskrift_bladre page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=84"> Dimissioner. Øverst: HA 2001. Nederst: Turistakad</a> <a title="Festskrift_bladre page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=85"> medfØrte selvfØlgelig, at en del af de opgaver og</a> <a title="Festskrift_bladre page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=86"> brug af forskelligt, mere avanceret pro- grammel </a> <a title="Festskrift_bladre page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=87"> LÆRERE VED RØNNE HANDELSSKOLE I SKOLEÅRET 1971-72</a> <a title="Festskrift_bladre page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=88"> VUC BORNHOLMS historie VUC'erne, eller forberede</a> <a title="Festskrift_bladre page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=89"> årige aftenhold til 9. klasseprØven i dansk og re</a> <a title="Festskrift_bladre page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=90"> Poul Hviid ved Bornholms Forberedelseskursus' som</a> <a title="Festskrift_bladre page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=91"> ner og udtalt sig meget rosende om hotel- lets se</a> <a title="Festskrift_bladre page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=92"> Amtsborgmester Jens Brandt. Bornholms Museum. </a> <a title="Festskrift_bladre page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=93"> blevet forstærket af, at Folketinget i 2010 (med </a> <a title="Festskrift_bladre page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=94"> Kundskabens Træ – efter papirklip af Sabber. I ma</a> <a title="Festskrift_bladre page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=95"> Kulturuge på kryds og tværs af hele Campus Bornho</a> <a title="Festskrift_bladre page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d228f6f?page=96"> </a>