If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 6/7 – 2011<br /> 91. årgang<br /> Fag og fest i kØ 20 Ung med mØterett 48<br /> Narvik i sentrum 44 Lovstafetten 84<br /> Advokater og etikk<br /> Moralmiddagen:<br /> BØr advokater ha folkeskikk?<br /> Advokatbladet har samlet “Tilsynet for<br /> hØy moral” til en moralmiddag for å<br /> diskutere bransjens egen sØmmelighet.<br /> Hvorfor er det blitt slik at advokaters<br /> omdØmme svekkes?<br /> Er advokatene blitt grådigere?<br /> Er disiplinærsystemene for vanskelig?<br /> Er det samfunnets skyld?<br /> 4<br /> Moraldebatten:<br /> For å få bevilling må du ha plettfri<br /> vandel. Burde det gjelde for å beholde den<br /> også? Advokatforeningens eksklusjon av<br /> to medlemmer har engasjert mange. “For<br /> folk flest er det uforståelig at advo<a title="Nr 6_7 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=2"> sandbeck.no œÌœ\Ê-…ÕÌÌiÀÃ̜VŽ § Ekte og folkelig</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=3"> INNHOLD NR 6/7- JUNI 2011 REDAKSJONEN AVSLUTTET</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=4"> BØr advokater Er sØmmelighet fo</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=5"> ha folkeskikk? et ord i advokatbransjen?</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=6"> Advokater og etikk ,, Tekst: </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=7"> Fra venstre: Professor HiO Rune Slagstad, advokat</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=8"> Advokater og etikk ,, Lover kan </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=9"> – Mange mister bevillingen fordi de har vært for </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=10"> dvokater og etikk ,A, Vi må ikke </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=11"> Marijana Lozic (fra venstre), Harald Espeli og An</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=12"> dvokater og etikk ,A, Selv helt ferske studen</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=13"> HER ER TILSYNET FOR HØY MORAL: Jeppe Normann er </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=14"> dvokater og etikk A ,, Vi bØr gjØre </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=15"> ,,Vi trenger sunt bonde- v</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=16"> Advokater og etikk ,, ”Fremme </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=17"> – Det er vemodig at vi vurderes etter kroner, og </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=18"> Advokater og etikk – Det er rom – Og</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=19"> for å reise seg er innenfor loven. At advok- aten</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=20"> Rettssikkerheten befinner seg i en utsatt posisjo</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=21"> Det har tatt tre år å få alle aktivitetene under </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=22"> ning av balansen mellom personvernet og kriminal-</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=23"> Nedregotten på fagdagene Karl Erik Nedregotten e</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=24"> Hva kan gjØres for å få ned saksbehandlingstiden?</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=25"> In-house-advokater på fagdagene – Nyttig både fa</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=26"> – Vi har flere ganger skrevet til departementet o</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=27"> Haakstad på fagdagene – Hvorfor er du på disip- </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=28"> Leder i TvistelØsningsnemnda, Henning Harborg må </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=29"> karakter inn. Er man led- er eller har en nØkkel-</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=30"> EMD tynges nå ned av saker som står på vent. 43.0</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=31"> Bartels på fagdagene – Hvorfor er du på EMK-semi</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=32"> befinner seg i systemet. Når man får svar fra EMD</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=33"> Det har vært aldersdiskrimineringens år i arbeids</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=34"> Tillater aldersgrenser Arbeids- og sosialråd Mona</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=35"> Når domfelte er under 18 år, bruker retten stadig</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=36"> – I 2009 ble noe av straffen gjort ubetinget i en</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=37"> Advokater somler med ankene, og det dukker stadig</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=38"> Mette Yvonne Larsen: – Det er ikke greit å ta med</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=39"> Rundt bordet satt delegatene som var: Oslo krets:</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=40"> er nysgjerrig og modig, kan det blir tungt, sa hu</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=41"> lov, men at departementet ikke har foretatt seg n</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=42"> I den etterfØlgende debatt ble det fremhevet at o</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=43"> JU§NYTT nr. 6-7/2011 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=44"> JU§NYTT nr. 6-7/2011 HØyesterett: ▲ BoligoppfØ</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=45"> HØyesterett: Gyldigheten av oppsigelse av </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=46"> JU§NYTT nr. 6-7/2011 straffnivåer. For handlinge</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=47"> – Hvordan sikre at representantskapet har de vikt</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=48"> Han er beskjeden på egne vegne, på firmaets vegne</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=49"> Egil Malm og sØnnen Erling er midlertidige kolleg</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=50"> – Salærsatsen er god nok, sa Justisminister Knut </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=51"> Advokat Hans Cappelen er en av de mange som legge</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=52"> Yngst med mØterett Bendik Falch-Koslung var ik</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=53"> Foto: Tord RØnning ADVOKATBLADET PROFILEN JUNI/</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=54"> faren som dommere. Men, det tok noen Koslung.</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=55"> tiden. Det er en balansegang som ikke er lett ver</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=56"> Forliksrådene sjokkerer kronikk </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=57"> enkelt består i å få folk til å betale for seg. D</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=58"> Man får ikke gjennomslag ved å “stå utenfor” A</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=59"> om det var riktig å rykke ut med stØtte til Furuh</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=60"> Det er Øyet som ser Av Chris Tvedt, Forfatter og</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=61"> else fortsatt har gode kår. Fordi det er viktig a</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=62"> Foreningen for rævdiltere? Av Steingrim Wolland,</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=63"> skal påse at publikum og tredjepart ikke blir lur</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=64"> TromsØ og advokat Wikasten Gunnar Nerdrum, hØye</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=65"> Forliksrådet – verken fugl eller fisk? Mange sa</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=66"> ADVOKATENE H. HJETLAND OG H. P. PEDERSEN MEDLEMME</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=67"> Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=68"> LEDERENS TALERSTOL LEDERENS TALERSTOL Fag </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=69"> LYST TIL Å JOBBE HOS OSS? Steenstrup Stordrange</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=70"> f </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=71"> Mæland vil som politidirektØr spille en nØkkelrol</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=72"> Thommesen kåret til beste norske advokatfirma Ad</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=73"> Advokatene Siri M BjØrn og Jon Ansten fra Vogt & </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=74"> Advokatfirmaet Thommessen har gleden av å inviter</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=75"> Elektronisk formidling av straffesaksdokumenter </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=76"> Sjef for mennesker Tekst og foto: Georg Mathise</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=77"> Ung utfordring Susanne Munch Thore tar over i en </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=78"> Datatilsynet gir utsettelse Datatilsynets ba i si</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=79"> Juletrefesten er fastlagt Kan du sende ut meddele</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=80"> Populær gymtime med Marit BjØrgen Tekst og foto</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=81"> De ansatte i advokatfirmaet Ræder gir alt når Mar</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=82"> NYTT OM NAVN Advokat Håvard Wiig Andersen har</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=83"> eres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting l</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=84"> 90 Kommisionærsalærer </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=85"> Lovfortolkning Denne historien er fra den gang </a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=86"> Advokatenes tilbud til skolen 6IXXIPPIVKEPX¦LZSV</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=87"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.</a> <a title="Nr 6_7 2011.pdf page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d3eccea?page=88"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>