If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Timber<br /> News<br /> Nr 2• 2020<br /> Norra<br /> Affär mot<br /> nya höjder<br /> Norra Timber<br /> växer fram<br /> Vi skapar<br /> vinnande<br /> samarbeten!<br /> Nya<br /> Norra Timber News nr 2 2020 1<br /> Nya<br /> Norra Timber<br /> växer fram<br /> Vårt nya företag Norra Timber har nu varit igång under drygt ett halvår! Förändrings-<br /> taktenär snabb och visuellt kan du nu se de första virkespaketen med nydesignad<br /> layout, och att alla våra trycksaker och skyltar är förändrade. För att ytterligare<br /> förstärka vårt skogens champangefärgade varumärke och tydliggöra våra<br /> produkter kommer även våra skeppningsmärken (ändstämplar) förnyas, vilket ni<br /> succesivt kommer se och det beskrivs också närmare i detta nummer.<br /> Just nu jobbar vi med utformning av en ny gemensam säljstrategi. Parallellt med<br /> detta utvecklar vi också vårt sortiment genom att mer betona värdeutby<a title="Norra Timber News 20-2_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=1"> Timber News </a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=2"> Nya Norra Timber växer fram Vårt nya företag Nor</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=3"> NORRA NORRA NORRA NT NORRA NORRA Nu stämplar vi</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=4"> Affär mot nya höjder Den första december blev Nor</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=5"> Mats Boström, vice vd på Norra Skog </a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=6"> Vi skapar vinnan Den nya försäljningsorganisation</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=7"> 60% de samarbeten! 50% 40% 30% 20% 10% 0% TEAM N</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=8"> Ny paketdesign för Norra Timber Nu börjar de ny</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=9"> Minskar transport och kostnad Alternativa materia</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=10"> Standardisering och digitalisering av trä är nu b</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=11"> Norra Timber News nr 2 2020 11</a> <a title="Norra Timber News 20-2_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d5484af?page=12"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Fö</a>