If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> bruksTrOMLEr<br /> hva Er En bruksTrOMMEL?<br /> næringsbygg som kjøpesenter, hoteller, skoler, sykehus og annen industri vil gjerne ha et generelt spylebehov.<br /> En brukstrommel er beregnet for daglig bruk med vann inntil 40°C og tåler langvarig og røff bruk. Dersom den<br /> bestilles rødlakkert vil brukstrommelen også være godkjent som en brannslangetrommel.<br /> Ta oss gjerne med på råd slik at vi sammen kan finne trygge og smarte løsninger – tilpasset ditt behov. Fornøyde kun­<br /> der er nOhas mål og våre produkter konstrueres for å møte kundenes behov og myndighetenes miljøkrav.<br /> Korrosive miljø stiller spesielle Krav til materialvalg<br /> For korrosive miljø kreves gjerne rustfritt stål og korrosjonsbeskyttelse av messingdeler. Et slikt miljø kan være klo­<br /> akkrenseanlegg, vannrenseanlegg, badeanlegg, tunneler, parkeringsanlegg og ulike typer industri.<br /> næringsmiddelindustri<br /> I næringsmiddelindustrien stilles det spesielle krav. her <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=1"> bruksTrOMLEr</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=2"> hva Er En bruksTrOMMEL? næringsbygg som kjøp</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=3"> InnhOLD brukstrommel for daglig bruk – modell</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=4"> • nOha MODELL 100 noha </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=5"> • nOha MODELL 100a noha BruKstrommel med au</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=6"> • nOha MODELL 100sW noha BruKstrommel med s</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=7"> • nOha MODELL 100sWa </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=8"> • nOha MODELL 110 noha BruKstrommel For mon</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=9"> • nOha MODELL 110sW noha BruKstrommel med s</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=10"> • nOha MODELL 300 noha Brannslangetrom- mel</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=11"> • nOha MODELL 300 ssT P noha Brannslangetro</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=12"> NOHA MODELL S50L •• nOha MODELL s50L </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=13"> • nOha MODELL s50 D=1200 H=1430 657,9 </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=14"> • nOha MODELL s56 DuO­L D=845 H=1150 W=58</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=15"> • nOha MODELL s55 DuO D=1200 H=1430 W </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=16"> • nOha MODELL s61 D=660 W H</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=17"> • nOha MODELL s65 D=660 H 328 412 W </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=18"> • nOha MODELL 1F noha </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=19"> • nOha MODELL 35 noha </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=20"> • nOha MODELL 39 noha Brannslangetrommel Fo</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=21"> • nOha MODELL 391 n</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=22"> • nOha MODELL s81F H 942 612 202 690 730 W 685</a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=23"> ••nOhaMODELL 120 NOHA </a> <a title="3361 NOHA slangeskab-slangetromler- Falck Teknik.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9dbcbb7d?page=24"> FalCK teKniK Meterbuen 1</a>