If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 8 | 2016<br /> DUBBELT PRISAD<br /> KARIN FOKUSERAR PÅ<br /> ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE<br /> SKOLORNA TYCKER<br /> TILL OM GY2020<br /> HÄR ÄR REMISSVAREN<br /> SÄKERHET Intensiv start för nye säkerhetssamordnaren POLITIK Till<br /> våren flyttar arbetsmarknad ut VI SER STJÄRNOR TÄNDAS Latif pratar<br /> svenska efter bara ett år i landet GÄSTKRÖNIKAN Ulf Bengtsson, journalist<br /> Tankar mot årets slut<br /> BLICKARNA HAR RIKTATS mot Malmö i höst. Vi som lever och verkar här, blir illa berörda av<br /> att det som lyfts är det mörka, det som handlar om våld, dödsskjutningar på öppen gata och<br /> oro och kränkningar i skolor.<br /> Vi vet ju hur vi alla kämpar för att ge det allra bästa. Vi bär en annan bild av vår stad och<br /> vi som lever här. Den ljusa bilden av staden som sjuder av kreativitet och mångfald i begrep-<br /> pets vida perspektiv. Alla härliga människo<a title="edico 8_2016_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=1"> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖ</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=2"> Tankar mot årets slut BLICKARNA HAR RIKTATS mot </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 12 16 18 20 </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=4"> Rivstart för samordnaren av säkerheten Säkerheten</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=5"> skräckinjagande scenarion. Sverige har inte helle</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=6"> Så tyckte skolorna om GY2020 Senast den 30 april </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=7"> MALMÖ BORGARSKOLA Det är svårt för Malmö Borgarsk</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=8"> Fullmäktige klubbade flytt av arbetsmarknad Kommu</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=9"> ny reviderad budget för gymnasiet och vuxenut- bi</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=10"> At t m no ö öb M ta alm is oci Soci</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=11"> PÅ FÖRVALTNINGEN Det finns runt trettio Facebookk</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=12"> Karin EKElund Två gång</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=13"> </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=14"> KARIN EKELUND Arbetsplats: Malmö Borgarskola Ålde</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=15"> ”Entreprenöriellt lärande” har blivit modeord bla</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=16"> 16 | | nummer 8 | 2016</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=17"> STARTSKOLAN Pratar svenska efter bara ett år i </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=18"> UngMalmö ska leda till utbildning och jobb Efter </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=19"> </a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=20"> Elever blir medborgare på olika villkor Hur skapa</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=21"> – Det handlar om olika former av makt. En grupp e</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=22"> Gästkrönikan Ulf Bengtsson Att lämna ekorrhjul</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=23"> UPPSNAPPAT FOTO: PELLE JERNRYD ÅTGÄRDSANSTÄLLDA</a> <a title="edico 8_2016_WEBB page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b79f6b?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD ARBETSMARKNADS-, GYMNASI</a>