If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HÅLLBARHETSREDOVISNING<br /> Det allra<br /> viktigaste<br /> Vi finns till för barn och ungdomar,<br /> för att ge dem en bra start i livet<br /> i en utvecklande lärmiljö. Med<br /> inspirerande möbler och lärmaterial<br /> utan gifter och skaderisker, med<br /> produkter som håller – och är<br /> hållbara. Att finnas till för den unga<br /> generationen är lika med att ta<br /> ansvar för klimat och miljö. För<br /> barnens och ungdomarnas framtid,<br /> det viktigaste av allt.<br /> 2<br /> Innehåll<br /> Ledarord .............................. 4<br /> Vår hållbarhetsstrategi ........ 7<br /> Våra produkter ................... 13<br /> Vår miljöpåverkan .............. 21<br /> Vi är Lekolar ........................ 33<br /> Våra samarbetspartner ..... 39<br /> Denna hållbarhetsredovisning utgör Lekolar Group ABs hållbarhetsrapportering för räkenskapsår 2022. Redovisningen omfattar all verksamhet inom moderbo­<br /> laget samt dess dotterbolag Played H<a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=1"> HÅLLBARHETSREDOVISNING</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=2"> Det allra viktigaste Vi finns till för barn och u</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=3"> Innehåll Ledarord ..............................</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=4"> En hållbar framgångsspiral Att utveckla en mer c</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=5"> Ledarord David P</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=6"> 6</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=7"> Kapitel 1. Vår hållbarhetsstrategi </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=8"> l m a s k r e å e h s m Säkra och tryg</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=9"> Kapitel 1. Vår hållbarhetsstrategi Present</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=10"> Mål 3. God Alla barn, ped Genom initiat ämnen i f</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=11"> Kapitel 1. Vår hållbarhetsstrategi VIKTIGA H</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=12"> 12</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=13"> Kapitel 2. Våra produkter </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=14"> Vad betyder märkningarna? NM S V A N E Ä </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=15"> I FÖ R R S F K T O F I L G A I FÖ R</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=16"> DESIGNPROCESSEN BY LEKOLAR EMPATISERA </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=17"> KONTROLLER FÖR SÄKERHETS SKULL Det går inte att </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=18"> MER LEK I BIOBASERAD OCH ÅTERVUNNEN PLAST All pl</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=19"> Kapitel 2. Våra produkter VARFÖR ÄR DET VIKTIG</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=20"> 20</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=21"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=22"> LEKOLAR LANSERAR NY CIRKULARITETSSYMBOL, C-K</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=23"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan Cirkulär desi</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=24"> SLÅENDE KLIMATVINST - SVART PÅ VITT Vi vet att d</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=25"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan 40% lägre CO2e-u</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=26"> VILKEN MILJÖPÅVERKAN HAR EGENTLIGEN EN MÖBEL, SET</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=27"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=28"> SLUTGISSAT - VÅR KARTLÄGGNING VISAR HELA BILDEN </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=29"> 122260 MÖBLER MONTERADE AV SAMHALL I OSBY </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=30"> Vi arbetar envist och successivt med att minska v</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=31"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan ALLA INSATSER R</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=32"> 32</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=33"> Kapitel 4. Vi är Lekolar </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=34"> VÅRA VÄRDERINGAR Vi är en värderingsstyrd organi</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=35"> Kapitel 4. Vi är Lekolar </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=36"> har blivit bättre på – ett nytt systemstöd för in</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=37"> RESULTAT FRÅN PULSMÄTNING. Genomförd i November 2</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=38"> 38</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=39"> Kapitel 5. Våra samarbetspartner </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=40"> LEVERANTÖRSREVISIONER 2022 genomfördes totalt 37</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=41"> DET ÄR STRUKTUREN SOM GÖR DET För dig som ska gö</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=42"> LEVERANTÖRSKODEN Genom att skriva under vår leve</a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=43"> Kapitel 5. Våra samarbetspartner </a> <a title="MAG_SE_Hallbarhetsrapport2023 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0b99e2e?page=44"> 113140 Har du frågor eller vill veta mer? Kontak</a>