If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> INDIEN SRI LANKA OG BANGLADESH<br /> MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER<br /> INDIEN - ET ØKONOMISK<br /> LOKOMOTIV I SYDASIEN<br /> Den Økonomiske vækst i Indien fortsæt-<br /> ter på et hØjt niveau i de kommende år.<br /> Det smitter også af på nabolandene<br /> Bangladesh og Sri Lanka, hvor IFU har<br /> gennemfØrt flere investeringer med<br /> danske virksomheder.<br /> It og meget mere<br /> Indien er kendt for sin it-sektor. Årsa-<br /> gerne er blandt andet konkurrencedyg-<br /> tige omkostninger kombineret med en<br /> veluddannet arbejdsstyrke. Det gælder<br /> også indenfor ingeniØrområdet, hvorfor<br /> flere danske virksomheder nu får udfØrt<br /> udviklingsopgaver i landet. Med en vok-<br /> sende middelklasse stiger efterspØrgslen<br /> efter vestlige luksus- og livsstilsvarer,<br /> hvilket gØr Indien til et attraktivt marked.<br /> Men ikke alle i Indien har fået del i frem-<br /> gangen. Omkring 80 procent af de 1,2<br /> mia. indere lever for <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=1"> INDIEN SRI LANKA OG BANGLADESH MED IFU SOM KOMME</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=2"> INDIEN - ET ØKONOMISK LOKOMOTIV I SYDASIEN De</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=3"> IFU'S INVESTERINGER I INDIEN SRI LANKA OG BANGLAD</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=4"> INDIEN, SRI LANKA OG BANGLADESH I TAL Befolkni</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=5"> </a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=6"> investeringsrådgivere har derfor megen erfaring o</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=7"> NILPETER SÆTTER TRYK PÅ INDIEN FAKTA OM INVESTE</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=8"> SÅDAN FUNGERER IFU IFU rådgiver og investerer </a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=9"> Eksempel på en typisk investering med en dansk vi</a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=10"> </a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=11"> RAMBØLL VOKSER I INDIEN FAKTA OM INVESTERINGEN </a> <a title="Indien, Sri Lanka og Bangladesh - med IFU som kommerciel partner page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0edde2b?page=12"> www.ifu.dk IFU kontaktpersoner: Dee</a>