If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> VC<br /> 1300 kg / 1500 kg Elektryczne wózki widłowe<br /> · Napęd na tylne koło 24V w technologii prądu · Maszt typu Clearview zapewniający operatorowi<br /> zmiennego doskonałą widoczność oraz możliwość najbardziej<br /> · Najmniejsza w swojej klasie szerokość korytarza efektywnego operowania ładunkiem<br /> roboczego wynosząca 3053 mm, uzyskana dzięki · Duża przestrzeń dla stóp operatora, fotel absorbujący<br /> niewielkiej szerokości wózka 996 mm wibracje oraz niskoszumowy silnik zaprojektowane<br /> dla poprawienia komfortu pracy operatora<br /> Wymiar y wózka<br /> Ast = Wa + R + a = Wa + √((l6 + x)2 + (b12/2)2 + a<br /> h4<br /> 4.5<br /> h3<br /> 4.4<br /> h1<br /> 4.2<br /> s<br /> 4.22<br /> b1 4.21<b<a title="Seria VC Elektryczne podno&#347;nikowe w&oacute;zki wid&#322;owe wyposa&#380;one page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a110d46a?page=1"> seria VC 1300 kg / 1500 kg </a> <a title="Seria VC Elektryczne podno&#347;nikowe w&oacute;zki wid&#322;owe wyposa&#380;one page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a110d46a?page=2"> Wymiar y wózka Ast = Wa + R + a = Wa + √((l6 + x</a> <a title="Seria VC Elektryczne podno&#347;nikowe w&oacute;zki wid&#322;owe wyposa&#380;one page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a110d46a?page=3"> VDI 2198 - Specyfikacja ogólna Oznakowanie Masy O</a> <a title="Seria VC Elektryczne podno&#347;nikowe w&oacute;zki wid&#322;owe wyposa&#380;one page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a110d46a?page=4"> VC series Models: ERP 13VC, ERP 15VC Cechy produ</a>