If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2013<br /> INNLEDNING<br /> Årsrapporten du nå har i hendene følger en annerledes mal<br /> enn tidligere år.<br /> NKKs hovedstyre og administrasjon ønsker at NKKs årsrapport<br /> i større grad enn tidligere skal vise organisasjonens mangfold,<br /> bredden i vårt aktivitetsnivå og hvordan organisasjonen som<br /> helhet jobber for å nå de målsettingene som er forankret i vårt<br /> Verdi- og måldokument.<br /> Årsrapporten viser at NKK er en organisasjon som arbeider<br /> for dyrevelferd og glede på mange forskjellige fronter. En-<br /> ten det gjelder registrering av helsedata, kurs i regi av lokale<br /> hundeklubber eller arbeid med å forbedre informasjons-<br /> materiale - målet om bedre dyrevelferd og glede for to – og<br /> firbente er en rød tråd i hele organisasjonens virke.<br /> NKK har gjennomført flere tiltak for å bedre dyrevelferd og<br /> helse i 2013. Av de viktigste aktivitetene nevnes arbeidet med<br /> å utvikle rasespesifikke av<a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=1"> ÅRSRAPPORT 2013</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=2"> INNLEDNING Årsrapporten du nå har i hendene føl</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=3"> også gjennomført en ressurskartlegging som i skri</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=4"> Helse og velferd Norsk Kennel Klub skal arbeide</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=5"> Helse og velferd Genetisk v</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=6"> NKK er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid m</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=7"> å fremme god dyrevelferd og fremgang i avlen både</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=8"> Topp 10 mest registrerte raser i Norge i 2013: (A</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=9"> m 4. STAFFORDSHIRE 5. GOLD</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=10"> Forvaltningsansvaret for de forskjellige rasene t</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=11"> Arrangementer og aktiviteter Aktiviteter </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=12"> Norsk Vinner og Dogs4All 2013 Dogs4All er NKKs s</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=13"> Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) er et stort og v</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=14"> Terminfestede prøver NKK jobber for at alle hund</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=15"> Arrangementer og aktiviteter Ant</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=16"> Norsk Retrieverklubb Norsk</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=17"> Arrangementer og aktiviteter NM-arrangem</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=18"> Landslaget i lydighet Det norske landslaget i ly</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=19"> Utdanning, samarbeid og kunnskapsformidling Free</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=20"> Myndigheter og samfunn NKK utarbeider høring</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=21"> arbeid for dyrevelferd, resultater av vårt helsea</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=22"> Annonseverdi 2013 2 000 000 1 500 000 </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=23"> Synlighet i pressen og samfunnet Syn</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=24"> kruteringsverktøy for medlemmer. Vi har derfor vi</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=25"> Forbund Støverrasene og de kortbeinte rasene bea</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=26"> 26 Årsrapport 2013 | Norsk Kennel Klub</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=27"> Organisasjon og administrasjon Medlemsk</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=28"> Representantskapet Representantskapsmøtet er NKK</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=29"> Foto: P. Hegnes Organisasjon og administrasjon </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=30"> Styrets beretning 2013 Virksomhet Norsk Kennel</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=31"> Gardermoen 18. juni 2014 Siv Sandø </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=32"> Årsregnskap 2013 Resultat Note </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=33"> Balanse Note 2013 </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=34"> Årsregnskap 2013-Noter Note 1 - Regnskapsprinsip</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=35"> Note 3 - Personalkostnader 2013 2013 20</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=36"> Note 5 - Andre driftskostnader 2013 2013 </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=37"> Note 8 - Bundet egenkapital Avsetninger: 201</a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=38"> Revisjonsberetning </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=39"> Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013 </a> <a title="6350 NKK &aring;rsrapport 2013-web page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/a139d6ae?page=40"> Design: Createurene Foto: Vibeke Brath, Laila Øst</a>