If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 4 | 2018<br /> LÄGGER SCHEMA FÖR ELEVERNAS BÄSTA<br /> BIRGITTA GICK FRÅN ATT VARA LÄRARE TILL SKOLSEKRETERARE<br /> HAN BLIR CHEF FÖR GYMNASIET<br /> NIKLAS ANDERBERG ÅTERVÄNDER TILL FÖRVALTNINGEN<br /> FORSKNING De blivande lärarnas motiv kartlagda SFI Över 200 sökande till<br /> lärarjobben KRÖNIKAN Aila Partanen, IT-pedagog, Pauliskolan VAD HÄNDE<br /> SEN? Milos blev chef inom rörläggeri GYMNASIEANSÖKNINGAR Så sökte de unga<br /> Sommar i sikte<br /> ETT ÅR HAR snart passerat sedan jag tog steget att ta mig an uppdraget med gymnasieskola och<br /> vuxenutbildning i Malmö stad – och självklart då även bli Malmöbo. Jag har inte för ett ögonblick<br /> ångrat något av dessa val – tvärtom har det varit stimulerande och utvecklande i alla avseenden.<br /> Under de dryga 25 år jag verkat som ledare och chef i skolan, kommuner och större organi-<br /> sationer har erfarenheten mer än ledarskaps<a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=2"> Sommar i sikte ETT ÅR HAR snart passerat sedan j</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 14 15 16 18 </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=4"> Tillbaka i Malmö stad efter 15 år i privat sektor</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=5"> </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=6"> </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=7"> Direktören berömmer akuta sfi-insatsen Det har g</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=8"> Lön inte främsta drivkraften för blivande lärare </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=9"> </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=10"> Birgitta Bergman Birgitta Bergman tröttnade p</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=11"> </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=12"> BIRGITTA BERGMAN Arbetsplats: Värnhems- skolan Ål</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=13"> Hon har också arbetat ett år som schemalägga</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=14"> ALLTID </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=15"> Musik språngbräda till svenska samhället Nyanlän</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=16"> MILOS GLISIC Ålder: 28 år Utbildning: VVS- och fa</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=17"> “Det gäller att våga ta steget” Milos Glisic går </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=18"> Krönikan Aila Partanen </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=19"> UPPSNAPPAT </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a156c1b9?page=20"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>