If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> BTH<br /> BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA<br /> HANDBOK FÖR NYA STUDENTER<br /> <br /> Hej!<br /> Välkommen till BTH, kul att du valt att läsa här. Dina studier vid<br /> BTH kommer att de dig värdefulla kunskaper för framtiden och din<br /> karriär, samtidigt som du får en spännande studietid med minnen<br /> för livet.<br /> I denna handbok finns information som behövs för dig som ny<br /> student hos oss. Ett tips är att du börjar bekanta dig med Student-<br /> portalen. Där hittar du instruktioner och kontakter som du kan<br /> behöva.<br /> Varmt välkommen!<br /> Rektor Anders Hederstierna<br /> CHECKLISTA – KOM IGÅNG<br /> STUDENTCENTRUM I KARLSKRONA<br /> På Studentcentrum kan du få hjälp med frågor om bland annat<br /> registrering och generella studiefrågor.<br /> BTH-KORT<br /> BTH-kortet ordnar och hämtar du på Studentcentrum i<br /> Karlskrona. Studenter i Karlshamn fotograferas i Karlshamn och<br /> får kortet efter några dagar.<br /> STUDENTPORT<a title="HANDBOK_HT16_final page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=1"> BTH BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA HAND</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=2"> </a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=3"> Hej! Välkommen till BTH, kul att du valt att läs</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=4"> CHECKLISTA – KOM IGÅNG STUDENTCENTRUM I KARLSKRO</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=5"> </a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=6"> </a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=7"> DINA STUDIER STUDENTPORTALEN I Studentportalen, w</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=8"> STUDENTHÄLSAN Studenthälsan vid BTH verkar för at</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=9"> FAKTA OM BTH013</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=10"> FAKTA OM BTH2013</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=11"> IT HELPDESK Support på alla skolans IT-tjänster f</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=12"> GLOSBOK Biblioteket Via bibliotekets söktjänst S</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=13"> Erasmus Student Network (ESN) ESN är en internati</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=14"> Kontakt Kontaktinformation till all personal på B</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=15"> Omtentamen Om du inte klarar en tentamen kan du g</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=16"> Regelverk för IT-resurser BTH tillhandahåller sto</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=17"> Schema Schema hittar du i Studentportalen, www.bt</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=18"> Studieintyg Ett studieintyg visar antal avklarade</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=19"> Tentamensregler Inför tentamen förväntas du ha lä</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=20"> AKADEMISKA ÅRET Höstterminen 2016 Vecka 35 - 2 (2</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=21"> AKTUELLT PÅ CAMPUS... ...hittar d</a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=22"> </a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=23"> </a> <a title="HANDBOK_HT16_final page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1bbfa79?page=24"> BTH Blekinge Tekniska Högskola 371</a>