If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> DIN GUIDE TILL EN KEMIKALIESMART SKOLA OCH FÖRSKOLA<br /> <br /> MÖT LEKOLARS MILJÖCHEF<br /> ”På Lekolar har vi valt att gå längre än de<br /> flesta andra när det gäller hållbar utveckling,<br /> etisk handel och socialt ansvar.<br /> Sedan flera år tillbaka har vi en hel avdelning<br /> som arbetar med miljö- och säkerhets-<br /> frågor och vi sitter även med i Upphandlings-<br /> myndighetens expertgrupper för leksaker,<br /> möbler och textilier. Det betyder att du som kund kan känna dig<br /> trygg med att vi har full insyn i arbetet med Giftfri förskola och att<br /> vi redan i ett tidigt skede kan säkerställa att våra produkter uppfyller<br /> Upphandlingsmyndighetens krav.<br /> Tänk på att förändringen mot en mer kemikaliesmart miljö inte kan<br /> ske över en natt och att det i regel är omöjligt att ersätta alla gamla<br /> produkter på en gång. Det viktiga är att starta processen.<br /> Med den här broschyren hoppas jag att du får inspiration att komm<a title="SE_Leksa&#776;ker page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=1"> DIN GUIDE TILL EN KEMIKALIESMART SKOLA OCH FÖRSKO</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=2"> </a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=3"> MÖT LEKOLARS MILJÖCHEF ”På Lekolar har vi valt a</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=4"> Vilmadrassen är en av de viktigaste produkterna a</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=5"> TUSENTALS PRODUKTER I VÅRT SORTIMENT UPPFYLLER K</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=6"> </a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=7"> SÅ HÄR GÖR DU EN ENKEL INVENTERING Gör e</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=8"> UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN! Se upp med produkter som</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=9"> Ftalater Ftalater är en grupp kemiska ämnen som b</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=10"> </a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=11"> ATT TÄNKA PÅ! Ifrågasätt ovanligt billiga varor.</a> <a title="SE_Leksa&#776;ker page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a420dbb8?page=12"> T F F I R G I F A Ö L R O S K T F</a>