If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> UNESCO GLOBAL<br /> geopark<br /> FeStIVal<br /> 2017<br /> 27.-30. JULI<br /> Samarbejdegørgeoparken<br /> Større og bedre<br /> nYtprojekttrÆkker<br /> SolVognen Frem I lYSet<br /> beSøgSmarken<br /> åbnertIlSommer<br /> geoguIderSprIngerud<br /> kunStI<br /> paSSagerne<br /> Danmarks eneste globale<br /> uneSCo geopark<br /> I slutningen af 2015 blev Odsherred – som det første sted i Danmark – udpeget som UNESCO<br /> Global Geopark. Der findes i dag ca. 120 UNESCO-godkendte geoparker i hele verden. Dermed<br /> er Odsherred i fornemt selskab med områder som bl.a. Harzen, Vulkan Eifel, English Riviera,<br /> Lanzarote, Azorerne og Stonehammer i Canada.<br /> et landskab af international interesse<br /> Hele grundlaget for at blive anerkendt som geo-<br /> park er, at området skal have en geologi af inter-<br /> national interesse. For Odsherreds vedkommende<br /> er det istidslandskabet med de markante rand-<br /> moræner – i daglig tale Odsherred-bu<a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=1"> UNESCO GLOBAL geopark FeStIVal 2017 27.-30. JULI</a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=2"> Danmarks eneste globale uneSCo geopark I slutnin</a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=3"> Hvorfor skal vi evalueres i 2018? En geopark må a</a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=4"> Større og bedre gennem samarbejde Både partnersk</a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=5"> Geoparkens kulturhistorie får nyt liv: Stærke kr</a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=6"> Åbner til sommer: lammeFjordenS besøgsmark og op</a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=7"> geoguIder springer ud til april Det første hold </a> <a title="unesco-global-geopark-odsherred-indstik-ugeavisen-februar-2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=8"> SEKRETARIATET: HVem arbejder med HVad ? Fonden Ge</a>