If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 4 | 2019<br /> CAMILLA TRÄFFAR HELA MALMÖ<br /> DELAR SIN TID MELLAN MALMÖ LATINSKOLA OCH BELLEVUE GYMNASIUM<br /> STADEN UPPMUNTRAR UTOMHUSJOBB<br /> PROJEKTET STICKUT JOBBAR FÖR ATT FLER SKA VÅGA LÄMNA KONTORET<br /> KRÖNIKAN Susan Englund, Komvux Malmö POLITIK Nämndpolitikerna positiva till<br /> minskat flygande GYMNASIEVALET Så sökte eleverna LÄRARUTBILDNING De flesta<br /> kommer in men inte alla ut PEDAGOGINSPIRATION Pedagogsajter träffades i Malmö<br /> Sommar – brytningstid mellan avslut och antagning<br /> LAGOM NÄR STADEN byter skepnad och kläs i försommarens ljusa pastellnyanser går skol-<br /> verksamheten in i sitt mest hektiska skede. Bedömningar av kunskaper ska omsättas i betyg,<br /> betyg ska samlas till examen och med det de sedvanliga ceremonier som markerar avslut och<br /> uppbrott. Men det är också en tid av intensitet i ansökningar och antagningar av elever till<br /> nästa <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=2"> Sommar – brytningstid mellan avslut och antagning</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=3"> Innehåll 4 6 8 9 10 14 16 18 </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=4"> Alla kommer in – men inte ut Nästan vem som hels</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=5"> volymer lärare som utbildas i Sverige, minst 3600</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=6"> StickUt vill få fler att jobba i parken Varför s</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=7"> Helene Westberg är projektledare för StickUt som </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=8"> STÄNDIGT </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=9"> Nämnden vill minska resandet med flyg Vänsterparti</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=10"> </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=11"> Camilla larsson I fem år har Camilla Lar</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=12"> CAMILLA LARSSON Arbetsplats: Bellevue gymnasium o</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=13"> vecka. Då får tio elever visa att de lärt sig ack</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=14"> </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=15"> Nya HR-chefen om lärarbristen HR-avdelningen har </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=16"> Pedagogsajter möttes i Malmö Många svenska kommun</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=17"> Johanna Ravhed, huvudredaktör för Pedagog Malmö, </a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=18"> Krönikan Susan Englund Apropå den omtalade lär</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=19"> UPPSNAPPAT KUNSKAPSBRIST OM PYSPARAGRAFEN Pyspara</a> <a title="Edico 4 &ndash; 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a470d8b8?page=20"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>