If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> BRUKERVEILEDNING<br /> BETALINGSTERMINALER<br /> VERSJON FEB. 2014<br /> STASJONÆR MOBIL<br /> iCT220EG iWL220<br /> INNHOLDSFORTEGNELSE<br /> 1 KOMME I GANG .................................................................................................................................................. . 3<br /> 1.1 I terminalesken .................................................................................................................................................... ... 3<br /> 1.2 Installasjon av iCT220EG ....................................................................................................................................... 4<br /> 1.3 Installasjon av iWL220 ....................................................................................................... ................................... 5<br /> 1.4 Innsettin<a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=1"> BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB.</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=2"> INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG ......</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=3"> 1 KOMME I GANG 1.1 I terminalesken Følgende ut</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=4"> 1.2 Installasjon av iCT220EG Åpne kabeldeksl</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=5"> 1.3 Installasjon av iWL220 For å koble opp en iW</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=6"> 1.4 Innsetting av kvitteringsrull Nets anbefaler</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=7"> 2 KJØPMANNSKORT Sammen med betalingsterminal</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=8"> 4 TERMINALENES TASTATURER 4.1 iCT220EG Navig</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=9"> 5 HURTIGMENY Dette kapittelet inneholder enk</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=10"> 6 TERMINALENES MENYSTRUKTUR H</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=11"> 7 TERMINALENES FUNKSJONER – DAGLIG BRUK Dett</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=12"> 7.2 Kjøp med kontantuttak Funksjonen brukes til </a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=13"> 7.3 Kjøp med manuell inntasting av kortdata Funk</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=14"> 7.4 Kopi av siste transaksjon Funksjonen brukes </a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=15"> 7.6 Vareretur Benyttes ved retur av varer betalt</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=16"> 7.7 Tips Tips er en tilleggstjeneste. Ta kontakt</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=17"> 7.8 Kjøp med tips Funksjonen brukes ved kjøp med</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=18"> 8 RESERVELØSNING Hvis det oppstår feil i kom</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=19"> 8.1 Skriv ut reserveløsning Kjøpmannsmeny 1 </a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=20"> 9 AVSTEMMING (DAGSOPPGJØR) ! Du trenger kun</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=21"> 10 NETS GAVEKORT 10.1 Innskudd Funksjonen bru</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=22"> 10.2 Lage erstatningskort for et defekt gavekort</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=23"> Lage erstatningskort Hovedmeny 1 Kjøp 2 Kjøp + k</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=24"> 10.3 Se disponibel saldo på gavekort Disponibelt</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=25"> 11 RAPPORTER 11.1 Transaksjonsliste Brukes fo</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=26"> 11.2 X-Total Rapporten viser omsetning på termin</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=27"> 11.4 Kopi av siste Z-Total Funksjonen brukes til</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=28"> 11.6 Operatør Z-Total Rapporten viser alle trans</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=29"> 12 OPERATØRER Funksjonen brukes til å registr</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=30"> 12.2 Slett operatør Brukes til å slette en opera</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=31"> 12.3 Skriv ut operatørliste Brukes til å skrive </a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=32"> 13 MULTITERMINAL Multiterminal gjør det mulig</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=33"> 14 ADMINISTRASJON 14.1 Terminalens kortavtale</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=34"> 15 TERMINALENES PARAMETRE 1 Funksjon Term</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=35"> 16 FEILSITUASJONER OG PROBLEMLØSNING Spørsmål </a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=36"> Responskoder Forklaring Resp</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=37"> TOM FOR PAPIR? TRENGER TERM</a> <a title="Brukerveiledning for iCT220EG og iWL220_Zmags page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a4bf9eae?page=38"> © Nets Norway AS | Utgave 1 – 2014 www.betalings</a>