If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Chatbots hindrer bedrageri. Sterk avslutning gir mer fornøyde kunder. Dynamisk<br /> kommunikasjon øker valgfriheten. Nevrovitenskap måler effekten av kommunikasjonen.<br /> – creating the<br /> brand communities<br /> of tomorrow<br /> communication magazine #2 2018<br /> ER DU<br /> DIGITAL<br /> NOK?<br /> 02<br /> Det krever<br /> mot å endre<br /> Ylva Ekborn<br /> administrerende direktør,<br /> PostNord Strålfors Group<br /> Smarter Communication Magazine<br /> utgis av PostNord Strålfors Group AB<br /> Ansvarlig utgiver:<br /> Elisabeth Wesselson,<br /> Head of Staff<br /> elisabeth.wesselson@stralfors.se<br /> Produksjon:<br /> www.valuenotnoise.se<br /> Art Director:<br /> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=1"> Chatbots hindrer bedrageri. Sterk avslutning gir </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=2"> 02 Det krever mot å endre </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=3"> ER DU DIGITAL NOK? Det er bare kunden s</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=4"> 04 Nordiske selskap er best på digitalisering E</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=5"> Nordiske forbrukeres syn på reklame kartlegges H</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=6"> 06 MED SANS FOR KOMMUNIKASJON PostNord har ved h</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=7"> 07 Til eye tracking ble det brukt Tobii 2 </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=8"> 08 Papir øker sannsynligheten </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=9"> INNSIKT FRA BEHIND THE MIND 2 1. Print gir positi</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=10"> 10 MER FORNØYDE KUNDER takket være digitaliserin</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=11"> 11</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=12"> 12 Samordningen av</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=13"> 13 Skellefteå Kraft ble grunnlagt i 1906 da </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=14"> 14 LES MER Les mer o</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=15"> 15 KUNNSKAP bygger god kundedialog Forbrukerne</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=16"> 16 Er du digital nok? Motstander, utforsker ell</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=17"> «SPILLEREN» Du har et formål og et mål med din di</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=18"> 18 PÅ KUNDENS SIDE Forfatteren og foreleseren Da</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=19"> 19 DANIEL EWERMAN Yrke: foreleser, CEO og grunnl</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=20"> 20 Hvor er vi på vei? I Norden blir det mer og</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=21"> 21</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=22"> 22 Vi har hatt de sa</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=23"> 23 </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=24"> 24 AI OG CHATBOTS STOPPER BEDRAGERNE Det foreta</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=25"> 25 FLERE NETTBEDRAGERIER I 2016 steg antal</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=26"> 26 GJØR DET RETTE – i hver del av kundereisen F</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=27"> 27 mottakeren leser</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=28"> 28 Kanalvalg for kundereisen Hvilken fase skal k</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=29"> 29 Det at du ser et varemerke</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=30"> 30 ET PUS I RIKTIG RETNING H Stressende, forst</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=31"> 31 </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=32"> 32 Vi prøver å bruke de enkleste kanalene En fl</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=33"> IKANO BANK AB Ikano Bank har sine røtter i Älmhul</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=34"> 34 Thomas C Redman. </a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=35"> 35 FEM TIPS TIL BEDRE BRUK AV DATA 1. Oppm</a> <a title="Smarter-2018-2-NO-INLAGA-PDFlowres-NY page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a52acf6e?page=36"> Avsender: PostNord Strålfors AS, Postboks 253 Aln</a>