If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE<br /> Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 – 2016<br /> <br /> FORORD<br /> Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal<br /> give alle borgere mulighed for at deltage i menings-<br /> fulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer. Det<br /> mangfoldige fritidsområde er fundamentet for livslang<br /> læring og en sund livsstil. Det er en arena for med-<br /> borgerskab og dermed for samfundets fundamen-<br /> tale demokratiske principper.<br /> Folkeoplysning er alle de tilbud og muligheder for et<br /> aktivt fritidsliv, som bl.a. idrætsforeninger, aftensko-<br /> ler, spejdere og andre foreninger skaber og organi-<br /> serer. Det er her, vi mødes med naboer og interes-<br /> sefæller, og det er her, vi udvikler os og deler<br /> fællesskaber. Her kan vi både være en del af lokal-<br /> området og få udvidet vores horisont. Det aktive<br /> foreningsliv er båret af dyb interesse, forpligtende<br /> samvær <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=1"> ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeop</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=2"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=3"> FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Ko</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=4"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=5"> FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksom</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=6"> VISION I Gentofte Kommune vil vi < sikre, </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=7"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=8"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=9"> KENDETEGN Folkeoplysning i Gentofte Kommune </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=10"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=11"> MÅLSÆTNINGER < Det folkeoplysende arbejde </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=12"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=13"> RAMMER FOR DET FOLKEOPLYSENDE ARBEJDE I Gentof</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=14"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=15"> UDVIKLINGSPULJER FOR FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Ge</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=16"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=17"> NYE MULIGHEDER, UDVIKLING OG PARTNERSKABER Fri</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=18"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=19"> Partnerskaber Gentofte Kommune kan indgå i partne</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=20"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=21"> SAMMENHÆNG OG MEDINDFLYDELSE Samspil med øvrige</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=22"> </a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=23"> Bagom Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik G</a> <a title="Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk ops&aelig;tning 10. februar 2012 [DOK2659103] page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a547d238?page=24"> GENTOFTE KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK</a>