If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Mariager<br /> Efterår 2022<br /> Find også vore arrangementer og aktiviteter på<br /> Ældre Sagen Mariagers hjemmeside<br /> (www.aeldresagen.dk/mariager)<br /> Her kan du også tilmelde dig til vores nyhedsbrev.<br /> Og hold Øje med annoncer i lokalaviserne<br /> Arrangementer:<br /> Bustur til Memphis Mansion i Randers<br /> Afgang fra Egepladsen tirsdag 6/9 2022 kl. 11.<br /> Hjemkomst kl. 15.<br /> Allerede på parkeringspladsen<br /> modtages vi ”med fuld musik” af<br /> Elvis Presley.<br /> Som indledning får vi en times guidet<br /> rundvisning i Elvis museet, hvorefter<br /> vi får serveret en original<br /> Bacon/Cheese burger m/sodavand +<br /> kaffe m/cookies.<br /> Sluttelig er vi på egen hånd og kan<br /> også se det helt nye Johnny Cash<br /> museum.<br /> Max. 50 deltagere. Pris 200 kr.<br /> Tilmelding og betaling på www.ældresagen/mariager eller sms til Uffe Laursen<br /> 29 72 57 80 senest 29/8 2022.<br /> RØverhis<a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=1"> Mariager Efterår 2022 </a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=2"> Arrangementer: Bustur til Memphis Mansion i Rand</a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=3"> Filmen: Min lejlighed i Paris Den gamle Biograf t</a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=4"> Motion for ikke motionsvante ældre Torsdage kl. 1</a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=5"> Tilbud Tryghedsopkald Få ro i sindet hvis du bor</a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=6"> Hjælp med pc’en? Driller din pc? En pc-hjælper ka</a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=7"> Brug vågetjenesten Er du pårØrende til en dØende,</a> <a title="Program efter&Atilde;&yen;r 2022 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a557f339?page=8"> Hjælp til PC, dukaPC og iPad Har du problemer med</a>