If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Rozwiązania do pracy<br /> w warunkach mroźniczych.<br /> Odporne<br /> na zimno.<br /> Yale® dobrze rozumie wymagania stawiane wobec sprzętu<br /> pracującego w środowisku o niskiej temperaturze. Dlatego<br /> też czerpiąc z długiego doświadczenia opracowaliśmy wiele<br /> rozwiązań, które pomagają zmniejszyć wpływ niesprzyjających<br /> warunków na wydajność maszyn, ograniczyć dodatkowe<br /> wymagania konserwacyjne, koszty napraw oraz przestojów,<br /> zwiększyć wydajność maszyny i przedłużyć jej okres użytkowania.<br /> Trudne warunki eksploatacyjne panujące w magazynach mroźniczych<br /> oczywiście nie pozostają bez wpływu na urządzenie, a jest on<br /> największy w momencie, gdy wózek opuszcza pomieszczenie mroźni.<br /> W wyniku kondensacji woda spływa wtedy po wiązkach przewodów<br /> wprost na złącza elektryczne. Gdy wózek wjeżdża ponownie do<br /> chłodni woda zamarza, zwiększając swoją objętość i powodując<br /> uszkodzenia podzespołów i złączy. Aby <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=1"> Rozwiązania do pracy w warunkach mroźniczych.</a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=2"> Odporne na zimno. Yale® dobrze rozumie wymagani</a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=3"> Trwałość bez względu na temperaturę otoczenia. </a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=4"> Działają lepiej w warunkach chłodniczych. Im wi</a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=5"> Wózek wysokiego składowania serii MR. Spadek te</a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=6"> Większa wydajność w niższych temperaturach. Do</a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=7"> Wózek do pracy w warunkach chłodniczych - wyposaż</a> <a title="Rozwi&#261;zania do pracy page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a81f8338?page=8"> O marce Yale® Marka Yale jest wiodącym świat</a>