If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fördelning av<br /> ersättningar 2012<br /> 2 Innehåll<br /> Innehåll<br /> Copyswedes uppdrag 3<br /> Fördelning av ersättning för vidaresändning av tv och radio i kabel-tv-nät 4<br /> Fördelning mellan filmproducenter, tv-/radioföretag<br /> och upphovsmän/utövande konstnärer 5<br /> Fördelning av kabel-tv-ersättning per kanal 7<br /> Fördelning mellan upphovsmän och utövande konstnärer 8<br /> Den individuella fördelningen 9<br /> Fördelning av privatkopieringsersättning 11<br /> Vad är privatkopieringsersättning? 11<br /> Grunden till fördelning av privatkopieringsersättningen <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=1"> Fördelning av ersättningar 2012</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=2"> 2 Innehåll Innehåll Copyswedes uppd</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=3"> Copyswedes uppdrag Copyswede tillgängliggör k</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=4"> 4 Fördelning av ersättning För vidaresändning </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=5"> Fördelning av ersättning För vidaresändning av tv</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=6"> 6 Fördelning av ersättning För vidaresändning </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=7"> Fördelning av ersättning För vidaresändning av tv</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=8"> 8 Fördelning av ersättning För vidaresändning </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=9"> Fördelning av ersättning För vidaresändning av tv</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=10"> 10 Fördelning av ersättning För vidaresändning a</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=11"> FördelnIng av prIvatkopIerIngsersättnIng 11 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=12"> 12 FördelnIng av prIvatkopIerIngsersättnIng </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=13"> FördelnIng av prIvatkopIerIngsersättnIng 13 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=14"> 14 FördelnIng av prIvatkopIerIngsersättnIng </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=15"> FördelnIng av prIvatkopIerIngsersättnIng 15 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=16"> 16 FördelnIng av prIvatkopIerIngsersättnIng </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=17"> Organisation Medarbetare vd-kansli Mattias Åker</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=18"> 18 medlemmar Copyswedes medlemsorganisa</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=19"> </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2012 SVE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a87d94af?page=20"> Copyswede tillgängliggör kultur i olika medier, b</a>