If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 1 • 2018<br /> o<br /> NEWS<br /> <br /> Planering, produktion och pappaveckor<br /> rra Timber News nr 1/2018 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. 1<br /> STOR FRAMTIDSTRO<br /> I SÄVAR<br /> HÄR RÅDER<br /> GNOSJÖANDAN <br /> <br /> N<br /> Erik Eliasson, marknadschef<br /> Tomma lador ger prisfest<br /> i trävarumarknaden!<br /> I Norra Sverige har vädret under 2018 uppvisat två rekordnoteringar när<br /> det gäller snödjupet och därefter snösmältningshastigheten. Under vin­<br /> tern föll det ner en snömängd vi inte observerat sedan 1988 och i Norra<br /> Sverige avlöste snödjuprekorden varandra. Vintern övergick sedan till en<br /> fantastisk vår med den snabbaste snösmältningen i mannaminne.<br /> Effekterna av dessa två väderhändelser märks tydligt i vår industri genom<br /> en lägre produktion än normalt. I Sverige föll produktio<a title="Norra Timber News_18-1_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=1"> NR 1 • 2018 o NEWS Plan</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=2"> Erik Eliasson, marknadschef Tomma lador ger </a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=3"> Stor framtidstro Styrelsens vice </a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=4"> Medlemmar från hela norra Sverige kom till invign</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=5"> Bandsåglinjen har levererats av USNR. Antal an</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=6"> Pappaveckorna innebär en hel del skjutsande till </a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=7"> inte är på plats i Sävar. Det blir många telefons</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=8"> Här råder Gnosjöandan Det första många tänker</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=9"> företag i bygden, en inställning att våga satsa o</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=10"> Hotade charmtroll på tundran Landskapsdjuren i No</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=11"> FAKTA OM FJÄLLRÄV, ALOPEX LAGOPUS • Fjällräven är</a> <a title="Norra Timber News_18-1_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a902c62f?page=12"> www.norratimber.se </a>