If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Starten af Gruppe 86<br /> I vinteren 1985/86 mØdtes en gruppe tegneglade mennesker på et<br /> aftenskolehold, ledet af Ines SØrensen. De holdt til nede bagved i<br /> lokalet og levede således ”deres eget liv” imellem de øvrige kursi-<br /> ster på holdet. Det opstod et fællesskab imellem dem, og da kurset<br /> var slut, besluttede de at afholde en udstilling i Bibliotekssalonen.<br /> Efter udstillingen, besluttede gruppen, der bestod af Alis, Kirsten,<br /> Anita, Niels J., Georg , Conny og Ulla at fortsætte samarbejdet, og<br /> stiftede Gruppe 86.<br /> Der var meget snak om form og indhold af gruppens samarbejde;<br /> men alle var enige om, at det aldrig måtte blive en forening med<br /> vedtægter, ,mØdereferater og formand. Man besluttede at udnævne<br /> ”Bogen” til formand, og at gruppens primære formål var at mødes<br /> for at tegne og male.<br /> Det skal nødvendigvis her forklares, at ”Bogen” ganske enkelt var<br /> en bog til avisudklip og små no<a title="2. udgave.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=1"> Starten af Gruppe 86 I vinteren 1985/86 mØdtes e</a> <a title="2. udgave.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=2"> Dette lille skrift er et forsøg på et slags vidn</a> <a title="2. udgave.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=3"> Vi har haft arrangementet i 6 somre, gennem årene</a> <a title="2. udgave.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=4"> Hvad er den bedste oplevelse med Gruppe 86? De</a> <a title="2. udgave.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=5"> Vi kØrte så ned til Landerslev Strand, vadede 100</a> <a title="2. udgave.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=6"> ”Farverne og det indre billede” Et week-end kur</a> <a title="2. udgave.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=7"> Kunst spænder vidt. Vi kommer rundt og bliver ins</a> <a title="2. udgave.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=8"> På kamel jagt i Prag En april var vi 9 fra Grupp</a> <a title="2. udgave.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=9"> En sensommerdag vi var kulturelle for Ulla hun ka</a> <a title="2. udgave.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=10"> En gang for længe siden! Dog ikke længere end fo</a> <a title="2. udgave.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=11"> Sådan sang vi i 1990 og sangen passer også på os </a> <a title="2. udgave.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a91db3fc?page=12"> Øvrige eksempler på aktiviteter: Månedlige medl</a>