If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> RTA jaarverslag 2014<br /> Duurzaam doorgaan,<br /> continu lean & mean<br /> Duurzaam doorgaan, continu lean & mean<br /> Duurzaamheid betekent volhouden, zorgen dat zaken door kunnen gaan, de wereld kan blijven<br /> draaien. Verspilling vermijden en tegengaan hoort daar bij. Die houding zit al sinds 1956 in<br /> het DNA van FHI, de federatie van technologiebranches. En toen FHI ten dienste van haar leden<br /> besloot het initiatief te nemen tot de oprichting van RTA, kreeg deze stichting dezelfde genen mee.<br /> In de afgelopen tijd is opnieuw gebleken dat RTA<br /> dichtbij haar natuur blijft. Sterker nog, het is<br /> ons gelukt om binnen de gremia van overheden<br /> en allerlei organisaties die ontstaan zijn rond de<br /> uitvoering van de WEEE-wetgeving, erkenning<br /> en zelfs steun te krijgen voor onze lean & mean<br /> aanpak. Voor een groot gedeelte is het gelukt<br /> om de dreigende extreme bureaucratisering te<br /> voorkomen.<br /> ‘Rust in <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=1"> RTA jaarverslag 2014 Duurzaam doorgaan, continu l</a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=2"> Duurzaam doorgaan, continu lean & mean Duurzaam</a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=3"> INGO TE DUITS gelooft in collectiviteit “Ik erv</a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=4"> Dezelfde missie, dezelfde mentaliteit De nauwe sa</a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=5"> Het loopt erg soepel allemaal. Als we een melding</a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=6"> op de markt gebrachte elektr(on)ische apparatuur </a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=7"> staat van baten en lasten over 2014 (in euro’s) </a> <a title="RTA Jaarverslag 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9dcd4eb?page=8"> POSTADRES Postbus 366 3830 AK LEUSDEN BEZOEKADRE</a>