If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Vi söker<br /> nya butiks-<br /> lägen!<br /> Har du tomten eller lokalen vi söker?<br /> Netto är en av Sveriges snabbast växande livsmedelskedjor. Vi söker både mark<br /> för byggnation av nya butiker och befintliga lokaler för ombyggnad. Ett bra läge för<br /> en Nettobutik är i områden där människor bor och jobbar.<br /> Vilka lägen/placeringar<br /> söker Netto?<br /> Ett bra läge för Netto är en tomt i en korsning eller<br /> vid en tättrafikerad väg nära bostäder och arbets-<br /> platser. Netto passar även väldigt bra i flerbostads-<br /> hus i fler markplan. Det ska vara lätt att ta sig till<br /> våra butiker. Det är bäst om kunden kan gå, cykla,<br /> ta bussen eller bilen till oss.<br /> Hyrd lokal/3D-fastighet:<br /> 3D-fastighet<br /> • Total yta ca 1000 kvm<br /> • Försäljningsyta ca 750 kvm<br /> • Detaljplan tillåter handel med livsmedel<br /> • Lokal i markplan<br /> • Möjlighet till leverans med 12,16 eller 24m lastbil<br /> Egen tomt:<<a title="Etableringsbroschyr 2014-09-30 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e0d7ea?page=1"> Vi söker nya butiks- lägen! Har du</a> <a title="Etableringsbroschyr 2014-09-30 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e0d7ea?page=2"> HUVUDGATA Bef buskar/träd SKYDD In-/utfart </a>