If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 4– 2014<br /> 94. årgang<br /> De digitale<br /> bevisene...<br /> Databruk avslØrer deg. Politi og dataekspertene,<br /> som her på IBAS, klarer å rekonstruere viktig<br /> informasjon fra telefoner og pc-er. Det er utrolig<br /> mye informasjon man får når man setter sammen<br /> dataene, sier etterforskere.<br /> Tema:<br /> Abonner på jusspakken<br /> på idunn.no<br /> INNHOLD<br /> NR 4 - APRIL 2014<br /> REDAKSJONEN AVSLUTTET<br /> 8. APRIL<br /> www.advokatbladet.no<br /> ................................................................................4<br /> Advokatlovutvalget vil klargjØre taushetsplikten 4-6<br /> Hva spØr de Anundsen om? .............................. 7<br /> Festen på Onda blir megabra .......................... 8-9<br /> Fagdagenes mest populære mann? .<a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=2"> Abonner på jusspakken på idunn.no</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=3"> INNHOLD NR 4 - APRIL 2014 REDAKSJONEN AVSLUTTET</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=4"> Advokatlovutvalget har utformet et forelØpig fors</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=5"> Advokatlovutvalget har utformet et forelØpig fors</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=6"> rende de som gjelder etter straffepro- sessuelle </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=7"> Hver onsdag stiller statsrådene i Stor</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=8"> Violet Road, Monica Heldal og Pust sØrger for at </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=9"> Onda ligger på piren ytterst på Aker Brygge. Orde</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=10"> Konsentrasjon om oppdatering av retts- praksis på</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=11"> ...news............news............news..........</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=12"> 2014 18 Michael Tetzschner klarte å provosere ma</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=13"> N L N O U V R E G N R 2 Å 0 0 Mich</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=14"> 2014 18 Grunnloven er 200 år, og når Ber</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=15"> 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken paragra</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=16"> 2014 18 Ole Jan Halvorsen har selv drevet slek</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=17"> N L N O U V R E G N R 2 Å 0 0 Ole </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=18"> Flyktningleirer er ofte små Øyer i staten, der st</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=19"> lojale mot staten, og fordi leirene utgjorde en e</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=20"> – Årets medierettssaker viser at det er dyrt å sØ</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=21"> RedaktØrer og medierettsadvokater har mye å lære </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=22"> Stortingskomiteene kan kalle inn til hØring også </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=23"> Venstrepolitikerne Iselin NybØ, Abid Q. Raja og S</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=24"> I begynnelsen av februar spurte Advokatbladets re</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=25"> Fremskrittspartiets Ulf Leirstein har tvilt seg f</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=26"> Finner det meste På Ibas i Kongsvinger har de kla</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=27"> PC-er på rekke og rad under rekonstruksjon. IBAS </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=28"> Computer Forensics Team Leader, BjØrn Krok, hos I</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=29"> Digitale spor stadig viktigere I kriminalsaker og</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=30"> 30 Gransker selskapsdata - Det er utrolig hvor </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=31"> Tekst og foto: Aina J. RØnning N å</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=32"> Internett – det perfekte verktØy Internet</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=33"> Mikko Hyppönen, forskningssjefen til det finske s</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=34"> Datingtjenester på nett spØr deg om alt mulig per</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=35"> På enkelte datingsteder blir du spurt om alt fra </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=36"> Personopplysningsloven § 13: Informasjonssikkerh</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=37"> NY STILLINGS- PORTAL! PrØv Advokatf</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=38"> Jorodd Asphjell (Ap) har med egne Øyne sett hvor </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=39"> råd der også ordfØrerne satt og disku- terte prio</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=40"> ADVOKATFEST ADVOKATFEST A VOKA S PÅ OND ' A</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=41"> JU§NYTT nr. 4/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=42"> JU§NYTT nr. 4/2014 Arveloven § 32 hva tillitsman</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=43"> EU/EØS-rett: Advokaters frie tjenesteyting DAs</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=44"> JU§NYTT nr. 4/2014 Straffeloven § 35 andre ledd </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=45"> pets stØrrelse. (…) Hvis debitor ikke har gjort e</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=46"> JU§NYTT nr. 4/2014 Svalbardtraktaten og bestands</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=47"> ForhØyet risiko Justisdepartementet innkalte til</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=48"> Norske jurister hjelper til med å bygge en rettss</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=49"> Sentralt i den moldoviske hovedstaden Chisinau he</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=50"> Gjesteprofessor ved Universitetet i Oslo, Gudrun </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=51"> Få enslige mindreårige returneres For snart fem å</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=52"> Forsamlingen spisset både pennene og Ørene da Adv</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=53"> Å få Økokrim på dØra er den store skrekken for no</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=54"> no cure, no pay, no greed No cure no pay</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=55"> – Å rydde kontoret fØrer til ettertanke. Det er f</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=56"> – Her står jeg klar på startstreken til Birken da</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=57"> til. Og forvaltningen knytter til seg sakkyndige </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=58"> Advokat Nicolay Skarning i Kvale mener regjerings</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=59"> videre siden organisasjonen mener å ha klagerett </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=60"> Uetiske rettshjepsforsikringer Av advokat Bengt </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=61"> vi har lest: “De beste grunner” Forfatter: Sverre</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=62"> Advokatstafetten er i gang, og i år vet HUMAK-sty</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=63"> Halve HUMAK-styret har vært på feltbesØk fØr inns</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=64"> Ettårsfristen – inngrep uten begrunnelse? En per</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=65"> Selmer inngår avtale med Sahara Forest Project Ad</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=66"> UndersØkelse om fri rettshjelp viser store svakhe</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=67"> 2–3 ADVOKATER Vi Ønsker å utvide vår virk</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=68"> f </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=69"> tementet at folk flest skal komme til orde. Derfo</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=70"> Klienten fikk ordet Helt nylig hadde advokat A, </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=71"> advokathjelp Da tenker hun også på gjerningsmen-</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=72"> Glent ny embetsleder ved Det nasjonale statsadvok</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=73"> Anne Cathrine FrØstrup fortsetter som kartverkssj</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=74"> Oslo: Overvåkningsdebatt og mingling Tekst og f</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=75"> Ingen sterke fronter da Oslo krets inviterte til </a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=76"> MEDLEMSNYTT Nyinnmeldte advokatfullmektiger Alve</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=77"> Fra byggeplassen til skibakken Tekst: Georg Mat</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=78"> NYTT OM NAVN Advokat Ole Fredrik Hienn har s</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=79"> STATSRÅD Justis- og beredskapsdepartementet Av</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=80"> 90 Utkastet s</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=81"> 50 Justisdep</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=82"> jus light Advokat, lissom? Det er ikke bare å k</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet Nr 4 2014 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f5d46f?page=84"> Retur Adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>