If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ansvarsfullt ägande<br /> 2019/2020<br /> Traditionell försäkring<br /> Traditionell försäkring – sparande med garanti ................................................................................ 5<br /> Sammanfattning ............................................................................................................................. 10<br /> Resultat ........................................................................................................................................ 12<br /> Bolagsanalyser .............................................................................................................................. 13<br /> Fondförsäkring<br /> Utvärdering av fondtorgens allmänna hållbarhetsnivå, utbud och guidning ................................ 30<br /> Sammanfattning ............................................................................................................................. 33<br /> Resultat .......................<a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=1"> Ansvarsfullt ägande 2019/2020</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=2"> Traditionell försäkring Traditionell försäkring –</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=3"> Ansvarsfullt ägande 2019/2020 För sjunde året i </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=4"> </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=5"> Traditionell försäkring – sparande med garanti </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=6"> rättigheter, miljöförstöring och kontroversiella </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=7"> Sett till betygsfördelningen inom regioner sticke</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=8"> Aktier: ESG­ranking ­ kontroverser 65 60 55 50 4</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=9"> Onoterade innehav Fastigheter Pensionsbolagen är</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=10"> Sammanfattning: traditionell försäkring I år</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=11"> Länsförsäkringar Liv har gjort förändringar i de </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=12"> 7 7 7 TT H A I M E S A M VG</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=13"> Väl godkända pensionsbolag Folksam 14ⰱ% 1㠬7% </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=14"> A A A M M M E E E S </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=15"> Godkända pensionsbolag SPP 1ⰰ% 2ⰰ% 1ⰸ% 21ⰵ% 16ⰹ</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=16"> koldioxidavtrycket är relativt låg för fonderna, </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=17"> in hållbara bolag samt en fond som investerar i n</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=18"> Portföljen innehåller även bankens egna gene- rat</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=19"> AMF:s utbredda användning av aktieindextermi- ner</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=20"> direktägd och förvaltas nästan uteslutande inom b</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=21"> va mandatet är relativt lika. Inom den aktiva del</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=22"> Länsförsäkringar Liv 5ⰰ% 10ⰴ% 2ⰱ% 1㠬6% 37ⰵ% 4ⰲ% 1</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=23"> Den alternativa portföljen utgörs delvis av ett d</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=24"> Icke godkända pensionsbolag Skandia Liv 㤬3% 㠬5%</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=25"> inte nå upp till grundkraven i undersökningen, sä</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=26"> SEB Trygg Liv Gamla 6ⰷ% 㠬6% 3ⰶ% 0ⰷ% 11ⰰ% 0ⰴ% 4ⰷ% </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=27"> auktoritära regimer avyttrats, vilket leder till </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=28"> kol. Genom externa fonder har Kåpan även exponeri</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=29"> 29</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=30"> Fondförsäkring Utvärdering av fondtorgens all</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=31"> ESG-nivå exempelportfölj Fondtorgen utvärderas äv</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=32"> Krav externa fonder ESG­nivå, Fondtorg ES</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=33"> Sammanfattning: fondförsäkring SPP är likt f</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=34"> Sammanställning: fondförsäkring </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=35"> Resultat: fondförsäkring TT I </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=36"> Väl godkända fondförsäkringsbolag S</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=37"> Godkända fondförsäkringsbolag Handelsbanken Liv </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=38"> Information & guidning För sin information och gu</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=39"> resulterat i att fonderna som Folksam erbjuder ha</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=40"> Krav på externa fonder Av fonderna i utbudet är m</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=41"> I Danica/Futur Pensions exempelportfölj upp- fyll</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=42"> Movestic ESG-portfölj, poäng fonder </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=43"> SEB Pension & Försäkring ESG-portfölj, poäng fon</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=44"> Skandia ESG-portfölj, poäng fonder </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=45"> Nordea Liv & Pension ESG-portfölj, poäng fonder </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=46"> Icke godkända fondförsäkringsbolag Sw</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=47"> Information & guidning Swedbank uppnår inte krave</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=48"> liggande innehav i fonderna. Precis som föregå- e</a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=49"> Historiska betyg traditionell försäkring 2018 </a> <a title="MM Ansvarsfullt A&#776;gande 2019 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9f6dd6b?page=50"> Välkommen att kontakta oss Max Matthiessen är, t</a>