If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> John Deere FarmSight<br /> Печелете от нашето вдъхновение.<br /> 2 | John Deere FarmSight: Представяне<br /> Населението нараства. Ресурсите намаляват.<br /> Съдържание<br /> Представяне ............................................. ..................... ......... 2 – 3<br /> Развитие на земеделието ...................................................... 4 – 5<br /> John Deere FarmSight .............................................................. 6 – 7<br /> Оптимизация на машините ................................................... 8 – 9<br /> Оптимизация на логистиката ............................................ 10 – 11<br /> Подкрепа при вземане на решения .................................. 12 – 13<br /> Нови дилърски услуги ........................................................ 14 – 15<br /> Инвестиране в технологиите ..................................................... 16<br /> Имаме само толкова обработваема земя.<br /> Имаме само толкова прясна вода.<a title="1214830_BULBG_R page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=1"> John Deere FarmSight Печелете от нашето вдъхновен</a> <a title="1214830_BULBG_R page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=2"> 2 | John Deere FarmSight: Представяне На</a> <a title="1214830_BULBG_R page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=3"> John Deere FarmSight | 3 Ползата от</a> <a title="1214830_BULBG_R page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=4"> 4 | John Deere FarmSight: Развитие на земеделие</a> <a title="1214830_BULBG_R page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=5"> 17ти – 19ти Век Индустриализацията на земеделието</a> <a title="1214830_BULBG_R page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=6"> 6 | John Deere FarmSight: Просто, печалба от ин</a> <a title="1214830_BULBG_R page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=7"> John Deere FarmSight | 7 FarmSight </a> <a title="1214830_BULBG_R page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=8"> 8 | John Deere FarmSight: Оптимизация на машини</a> <a title="1214830_BULBG_R page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=9"> John Deere FarmSight | 9 „Работих с</a> <a title="1214830_BULBG_R page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=10"> 10 | John Deere FarmSight: Оптимизация на логис</a> <a title="1214830_BULBG_R page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=11"> John Deere FarmSight | 11 „Истинско</a> <a title="1214830_BULBG_R page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=12"> 12 | John Deere FarmSight: Подкрепа при вземане</a> <a title="1214830_BULBG_R page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=13"> John Deere FarmSight | 13 „Не съм г</a> <a title="1214830_BULBG_R page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=14"> 14 | John Deere FarmSight: Нови дилърски услуги</a> <a title="1214830_BULBG_R page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=15"> John Deere FarmSight | 15 „JDLink е</a> <a title="1214830_BULBG_R page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/aca7dab9?page=16"> Инвестиране в технологиите. Иновации за бъдещето.</a>