If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Telia Norge lar kundene bestemme. Lær å surfe på disrupsjonsbølgen. Slik følger du<br /> med på utviklingen – fem tips. Bruk fakturaen riktig. 3D-skrivere skaper nye muligheter.<br /> – creating the<br /> brand communities<br /> of tomorrow<br /> communication magazine #2 2016<br /> Musikk kassett<br /> Disrupsjon:<br /> vinn eller<br /> forsvinn<br /> 02 Smarter Communication www.postnordstralfors.no<br /> Sammen takler<br /> vi disrupsjonen<br /> V<br /> inne eller forsvinne? Det mer personlig forhold til kundene. For<br /> er spørsmålet når velprøv- det er kundenes behov som styrer hvil-<br /> de forretningsmodeller ke bedrifter som vinner, og hvilke som<br /> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=1"> Telia Norge lar kundene bestemme. Lær å surfe på </a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=2"> 02 Smarter Communication </a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=3"> 03 Husker du musikk kassettene? Ka</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=4"> 04</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=5"> DETTE ER DISRUPSJON Begrepet disrupsjon brukes ti</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=6"> 06 handelen, pleie og omsorg, utdan- ningssekto</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=7"> Robin Teigland, professor i bedriftsøkonomi ved H</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=8"> 08 ROBIN TEIGLAND: Slik vinner du disrup</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=9"> FOTO: SHUTTERSTOCK Ta en selfie – og få profesjon</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=10"> 10 </a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=11"> 11</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=12"> 12</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=13"> FACTS: → Telia Norge inngår i kon- sernet TeliaSo</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=14"> 14 ILLUSTRASJON:CHRISTOPHERBARNATT,EXPLAININGTHE</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=15"> 15 3D-skriverne vil forandre verde</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=16"> 16 Med den nye 3D-skriverteknologien kan gjen</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=17"> 17 M </a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=18"> Christoher Barnatt. </a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=19"> printede støpeformer enn å produsere med kon- ven</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=20"> 20 DETTE SKAL VÆRE MED PÅ</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=21"> 21 Fakturaer trenger ikke være kjed</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=22"> Slik lykkes Alektum med fakt</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=23"> 23 D et ha</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=24"> 24 FORSKJELLIGE REGLER I NORDEN SVERIG</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=25"> 25</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=26"> 26 GÖTEBORG ENERGI → Göteborg Energi er </a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=27"> 27 ”Vi vil gjøre det enklere for kunden</a> <a title="SCM-2-2016-NO-ZMAG page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/acf897ee?page=28"> SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Avsender: Pos</a>