If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nå er alT<br /> foraNdreT ...<br /> ..<br /> tekna<br /> studente NR n 2013<br /> NR122013<br /> professore<br /> so ble n<br /> president<br /> m<br /> Til himmels<br /> på eUropeaN<br /> space camp<br /> lagde<br /> klimarollespill<br /> - vaNT TUr Til<br /> silicoN valley<br /> rallar<br /> arkitekter:<br /> NT<br /> va<br /> ik<br /> m<br /> studentene som<br /> NU-sTUdeNTeNe<br /> r UkjeNTe, hadde<br /> ville noe mer<br /> ke kUNder og<br /> aNgleT kapiTal.<br /> LEDER<br /> 2 teknastudeNteN<br /> t<br /> il alle nye studentar vil eg starte med å seie gratulerer! De har gjort<br /> eit klokt val av studie, noko som vil heimsøke dykk resten av dyk-<br /> kar liv.<br /> Denne leiarartikkelen er eit resultat av engasjement. Ein enga-<br /> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=1"> Nå er alT foraNdreT ... .. tekna studente NR</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=2"> LEDER 2 teknastudeNteN t </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=3"> InnhOLD iNTervjU med presideNTeN: lise breNNer </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=4"> engLish sUMMaRy sommerjobb </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=5"> European Space Camp Team Space Camp consists of </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=6"> sommerjobb 6 teknastudeNteN</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=7"> fra grå og skolelei Til prESIDEnT og prOFESS</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=8"> D </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=9"> arbeid. randeberg har selv hatt gjestetimer for e</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=10"> 10 teknastudeNteN sm oimmerjobb n mastER </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=11"> masTer på FrySEpUNkTeT MASTErOppgAVEn bETyr FOr M</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=12"> smoimn maerstjEoRbb H</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=13"> f or meteorologistudent A</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=14"> european Spacecamp 14 teknastudeNteN</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=15"> SOM STUDEnT hAr EIn UTrULEg MAngE MOgLEghEITEr </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=16"> Spacecamp • Campen for ungdom i alderen 17-20 år</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=17"> </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=18"> 18 teknastudeNteN Et engasjert </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=19"> KjeNN diNe medlemsfoRdeleR – og bRuK dem</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=20"> studentene som tok TEgnIngEnE I EgnE hEnDEr 20 t</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=21"> STUDEnTEnE I rALLAr ArKITEKTEr VILLE IKKE VEnTE T</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=22"> sommerjobb Rjukan haR sol </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=23"> tanker, som sjelden når forbi miniatyrstadiet. Mo</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=24"> familien til Mork, i tre hus, hamret og saget på </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=25"> Det tok 20 studenter og tolv dager å ferdig- gjør</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=26"> drømmen om silicon valley TEKST: MArIT-KrISTInE T</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=27"> Inne fra Inovation House. Besøk på</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=28"> mektig imponert over de gigantiske anleggene. </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=29"> r-møtet hører på Studentene 13-14.jUnI AVhOLDT T</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=30"> EVEnTyrLyST Er En AV hOVEDgrUnnEnE TIL AT FOLK rE</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=31"> På campus: å studere i utlan- det gir et annet fa</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=32"> Alt er større i USA. 32 teknastudeNteN CaliForn</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=33"> navn: Simen Lunder (25) og Mathilde Skjelbred (23</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=34"> sommerjobb for den </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=35"> Engasjement er viktig. Victor Rosenvinge tar ikke</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=36"> snoymtmtefrRjoabLbæREstEDEnE 36 teknastudeNteN </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=37"> For oppdatert kalender se www.tekna.no/student og</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=38"> nytt fRa LæREstEDEnE 38 teknastudeNteN Umb/ås h</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=39"> Kunnskap skal aktiveres, ikke ar</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=40"> 40 teknastudeNteN ntprat e s tud æ i </a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=41"> Karoline Krogstad, år, INSA Toulouse, 20 2. klas</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=42"> tekna satte verdensrekord ny VErDEnSrEKOrD FOr LE</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=43"> TekNa lærer deg liTT om ... ukedagene Hvorfor ha</a> <a title="Tekna Studenten nr 2/2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b02dd23c?page=44"> B Returadresse: Tekna Studenten, Postboks 2312 So</a>