If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> februar 2012<br /> 36. årgang<br /> Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin – debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling<br /> 209<br /> E-børnejournalen –<br /> kommunerne nedprioriterer<br /> det tværfaglige samarbejde.<br /> Læs mere på side 14<br /> Side 5 Skal almen praksis arbejde med kontrol eller kvalitetsudvikling?<br /> Læs redaktørens leder.<br /> Side 10 Er tiden løbet fra DDKM – akkreditering skaber ikke bedre tværfagligt samarbejde?<br /> Side 34 DSAM bakker op om IKAS-arbejde for en kvalitetsmodel i almen praksis.<br /> Læs formandens leder.<br /> Uddannelse i supervision<br /> Selskab for Samtale og Supervision i Almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelse<br /> af nye deltagere på supervisoruddannelsen. Seminarrækken, 9 i alt over 3 år, vil kvalificere<br /> til supervision af kolleger dels i fase-III af speciallæ<a title="Practicus 209 - februar 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=1"> februar 2012 36. årgang Medlemsblad for Dansk Sel</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=2"> Uddannelse i supervision Selskab for Samtale og </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=3"> Redaktions- sekretær Chefredaktør FYAM-redaktør </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=4"> HUSK ansøgningsfrist for honorering af dataindsam</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=5"> Akkreditering – man får, hvad man betaler for Af</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=6"> artikel Den Danske Kvalitetsmodel for </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=7"> 209 · februar ’12 Ynse Tin</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=8"> artikel – fortsat Et eksempel på en standard</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=9"> 209 · februar ’12 CHeFRedAKTøR til Practicus</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=10"> artikel Akkreditering af almen pr</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=11"> 209 · februar ’12 </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=12"> artikel Året der gak Nye koste fejer bedst – men</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=13"> re områder er lige stærke/lige store, el- ers væl</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=14"> artikel Den elektroniske børnejournal - tilb</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=15"> 209 · februar ’12 CR skellige kommuner ikke e</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=16"> artikel Hvordan kan almen praksis styrke det ko</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=17"> 209 · februar ’12 Mødekalender Wonca Europ</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=18"> artikel Kraftig stigning i anmeldte sager om </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=19"> 209 · februar ’12 Aase Nissen Peter </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=20"> artikel Tina Louise Olsen Visioner og værdier </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=21"> </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=22"> fYaM Lægernes Uddannelses Forening Usponsorer</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=23"> Hans West Ny FYAM-redaktør Tekst HW Almen medi</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=24"> ude i regionerne Læring og mestring: Erfarne </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=25"> 209 · februar ’12 Anna Glavind Fakta om kron</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=26"> blandet Sårbare patienter i almen praksis –</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=27"> 209 · februar ’12 CR For det er i almen prak-</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=28"> blandet Søren Friborg DD2 – et nationalt type 2</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=29"> Debat TANKER fra stolen Martin 209 · februar </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=30"> referat Praksisbesøg – 6 minutter pr. patient </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=31"> i tienter. Læge der i tilstøde tæt samarbe På</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=32"> referat – fortsat </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=33"> 209 · februar ’12 Boganmeldelse Klinikpersonal</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=34"> XXXXXXX Kvalitet </a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=35"> REGION HOVEDSTADEN Michele Saldo - formand m.s</a> <a title="Practicus 209 - februar 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0839caf?page=36"> Øster Farimagsgade 5 - Postboks 2099 - 1014 Køben</a>