If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> MOT<br /> 5 000kg / 7 000kg Ciągnik<br /> · Kontroler typu „scooter” poprawiający ergonomię i efektywność pracy<br /> · Technologia CAN bus i wysoki stopień ochrony IP głównych podzespołów<br /> · Wydajne zarządzanie energią<br /> 530 b11<br /> 4<br /> .25<br /> b1<br /> 4.21<br /> Wymiary wó <br /> zka <br /> MO50T/MO70T<br /> 4.35<br /> Wa<br /> h14<br /> 49<br /> .<br /> MO50T<br /> h7<br /> 4.8<br /> 1270<br /> h1<br /> 0<br /> .<br /> 4 12<br /> m2<br /> 4.32<br /> 205<br /> l <br /> 1<br /> y<br /> 4.19<br /> 1.9<br /> l5<br /> 4.17<br /> Diagram wydajności MO50T<br /> Ast = Wa + R + a<br /> Ast = Wa + (l6 - x) + (b / 2)2 + a<br /> 2<br /> 12<br /> a = 200mm<br /> MO70T<br /> h4<br /> 4.5<br /> h14<br /> 4.9<br /> h1<br /> 4.2<br /> h12<br /> 4<br /> .14<br /> h7<br /> 4.8<br /> h10<br /> 4<<a title="Seria MO50-70T Ci&#261;gnik page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0a0a0bd?page=1"> seria MOT 5 000kg / 7 000kg </a> <a title="Seria MO50-70T Ci&#261;gnik page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0a0a0bd?page=2"> 530 b11 4 .25 b1 4.21 Wymiary wó zka </a> <a title="Seria MO50-70T Ci&#261;gnik page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0a0a0bd?page=3"> VDI 2198 - Specyfikacja ogólna Znak wyróżniający </a> <a title="Seria MO50-70T Ci&#261;gnik page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0a0a0bd?page=4"> seria MOT Modele: MO50T, MO70T Ciągnik Sprawdzon</a>